Get Adobe Flash player

2 października 2014 roku odbyła się w Warszawie Konferencja inaugurująca program rządowy "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła" na lata 2014-2016.

p.t. „PRZEMOC RÓWIEŚNICZA – PRAKTYCZNA PROFILAKTYKA”.

 

Celem spotkania było zainicjowanie dyskusji na temat konkretnych, praktycznych rozwiązań w zakresie profilaktyki agresji rówieśniczej. Konferencję otworzyła  Joanna Kluzik - Rostkowska - Minister Edukacji Narodowej, która była obecna podczas całości spotkania. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z wynikami ewaluacji zewnętrznej w szkołach dotyczącej zachowań agresywnych uczniów, a następnie wspólnie omówić kluczowe wyzwania związane z przemocą rówieśniczą.

 

Dyskusja koncentrowała się wokół problematyki agresji i przemocy w szkole wśród różnych grup wiekowych: dzieci młodszych, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów z tzw. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W konferencji czynny udział wzięła Ewa Czemierowska-Koruba, trener naszego Stowarzyszenia.  Poprowadziła panel dyskusyjny "Młodsze dzieci - mały problem z agresją rówieśniczą?", w którym jednym z panelistów był Hubert Czemierowski - również trener Stowarzyszenia "Spójrz Inaczej". 

Pozostałe dyskusje panelowe prowadzili :

 dr Krzysztof Ostaszewski  - dyskusja na temat "Nastolatki a agresja rówieśnicza - co działa a co nie działa w profilaktyce"

prof. dr hab. Jacek Pyżalski - dyskusja na temat "Czy agresja rówieśnicza dotycząca dzieci ze specjalnymi potrzebami wymaga specjalnych rozwiązań?"

W konferencji wzięło udział około 120 uczestników - nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli instytucji publicznych oraz organizacji samorządowych.

 

Informację przygotowała – Ewa Czemierowska-Koruba 
03.10.2014

facebook_page_plugin