Get Adobe Flash player

Projekt Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”

Program <Spójrz Inaczej> podstawą wczesnej profilaktyki szkolnej”

 

 Projekt jest realizowany w ramach  konkursu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań  z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2.  Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Projekt zakłada przeprowadzenie 15 szkoleń 35-godzinnych dla 180 nauczycieli – 15 grup po 12 osób - przygotowujących do realizacji programu „Spójrz Inaczej” w kl. I-III szkół podstawowych oraz 5-godzinnej  superwizji w każdej grupie. Uczestnicy będą też mieli możliwość skorzystania z konsultacji trenerskich - mailowych lub telefonicznych – w pierwszym okresie wdrażania programu „Spójrz inaczej” do pracy w szkołach.  

 

Głównym celem projektu jest przygotowanie nowych realizatorów programu „Spójrz inaczej” w klasach I-III szkół podstawowych na terenie 10 województw – dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego,   podlaskiego,  pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz ich wsparcie w pierwszym okresie wdrażania programu.

Cele szczegółowe to:

  1. Poznanie przez  uczestników szkolenia idei i celów programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz Inaczej” oraz idei holistycznego podejścia do profilaktyki uzależnień.
  2. Pogłębienie świadomości  nauczycieli w zakresie ich roli w działaniach profilaktycznych wobec uczniów oraz zrozumienie wartości komplementarnych oddziaływań na wychowanków z uwzględnieniem dostosowania treści programowych do ich wieku rozwojowego  i potrzeb. 
  3. Przygotowanie 180 - osobowej grupy kompetentnych realizatorów programu wychowawczo- profilaktycznego „Spójrz Inaczej” w klasach I-III szkoły podstawowej,  posiadających umiejętności i motywację  do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach wg w/w Programu.
  4. Umożliwienie prowadzenie przez absolwentów szkoleń zajęć profilaktyczno – wychowawczych z dziećmi w  latach I-III.
  5. Podniesienie poziomu oddziaływań profilaktycznych w szkołach poprzez dostarczenie nauczycielom – wychowawcom klas narzędzi, pozwalających na systematyczną kilkuletnią pracę w zakresie profilaktyki uniwersalnej  (realizacja programu „Spójrz Inaczej).

 

Szkolenia odbywają w okresie od 27 maja do 15 października 2017 roku. Będą  przeprowadzone w następujących miejscowościach: Zawada (woj. lubuskie), Luboń (woj. wielkopolskie), Warszawa, Piaseczno, Uwieliny (woj. mazowieckie), Lublin (woj. lubelskie), Łódź, Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Mrągowo (woj. warmińsko-mazurskie), Lubienia, Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie), Pasłęk i Gdańsk (woj. pomorskie), Benice  (woj. wielkopolskie), Suwałki (woj. podlaskie).

 

Szkolenie „Spójrz inaczej” obejmuje następujące treści:

  1. pracę warsztatową nad komunikacją interpersonalną i budowaniem relacji z uczniami oraz kierowaniem grupą
  2. poznanie założeń i filozofii programu „Spójrz Inaczej”, tematyki zajęć, metod i technik pracy oraz roli prowadzącego
  3. praktyczne poznanie technik i metod programu „Spójrz inaczej” poprzez analizę scenariuszy zajęć i  symulację prowadzenia zajęć w grupie
  4. pracę nauczycieli z uczniami pod superwizją trenera, kształcącą  praktyczne umiejętności realizacji programu oraz rozwiązywania trudnych sytuacji w grupie – 6 godz.
  5. analizę i poznawcze opracowanie doświadczeń z zajęć prowadzonych z uczniami.

 

Zgłoszenia uczestników są przyjmowane do 15 września 2017 roku.

Informacji w sprawie możliwości udziału w szkoleniu udziela Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”- tel. (41) 274 18 00, 518 184 436; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”

Starachowice, 26 maja 2017 r.

 

 

 

facebook_page_plugin