Get Adobe Flash player

Projekt Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”

Program „Spójrz inaczej” w zreformowanej szkole    podstawowej” – szkolenia nauczycieli klas IV-VI

Projekt w ramach  konkursu na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Projekt zakłada przeprowadzenie 10 szkoleń 55-godzinnych dla 120 nauczycieli – 10 grup po 12 osób - przygotowujących do realizacji programu „Spójrz Inaczej” w kl. IV-VI szkół podstawowych oraz 5-godzinnej  superwizji w każdej grupie. Uczestnicy będą też mieli możliwość skorzystania z konsultacji trenerskich - mailowych lub telefonicznych – w pierwszym okresie wdrażania programu „Spójrz inaczej” do pracy w szkołach.  

 

Głównym celem projektu jest przygotowanie nowych realizatorów programu „Spójrz inaczej” w klasach IV-VI szkół podstawowych na terenie 9 województw – dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego,   podlaskiego,  pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz ich wsparcie w pierwszym okresie wdrażania programu.

Cele szczegółowe to:

 1. Poznanie przez  uczestników szkolenia idei i celów programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz Inaczej” oraz idei holistycznego podejścia do profilaktyki uzależnień.
 2. Pogłębienie świadomości  nauczycieli w zakresie ich roli w działaniach profilaktycznych wobec uczniów oraz zrozumienie wartości komplementarnych oddziaływań na wychowanków z uwzględnieniem dostosowania treści programowych do ich wieku rozwojowego  i potrzeb. 
 3. Przygotowanie 120 - osobowej grupy kompetentnych realizatorów programu wychowawczo- profilaktycznego „Spójrz Inaczej” w klasach IV-VI szkoły podstawowej,  posiadających umiejętności i motywację  do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach wg w/w Programu.
 4. Umożliwienie prowadzenie przez absolwentów szkoleń zajęć profilaktyczno – wychowawczych z dziećmi w następnych latach.
 5. Podniesienie poziomu oddziaływań profilaktycznych w szkołach poprzez dostarczenie nauczycielom – wychowawcom klas narzędzi, pozwalających na systematyczną kilkuletnią pracę w zakresie profilaktyki uniwersalnej, realizowaną w ramach lekcji wychowawczych (realizacja programu „Spójrz Inaczej).

 

Szkolenia będą się odbywały w okresie od 1 czerwca do 15 października 2017 roku i zostaną przeprowadzone w następujących miejscowościach: Zawada (woj. lubuskie), Środa Wielkopolska (woj. wielkopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Lublin (woj. lubelskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Mrągowo (woj. warmińsko-mazurskie), Starachowice (woj. świętokrzyskie),Tczew (woj. pomorskie), Benice  (woj. wielkopolskie), Suwałki (woj. podlaskie).

 

Szkolenie „Spójrz inaczej” obejmuje następujące treści:

 1. pracę warsztatową nad komunikacją interpersonalną i budowaniem relacji z uczniami oraz kierowaniem grupą
 2. poznanie założeń i filozofii programu „Spójrz Inaczej”, tematyki zajęć, metod i technik pracy oraz roli prowadzącego
 3. praktyczne poznanie technik i metod programu „Spójrz inaczej” poprzez analizę scenariuszy zajęć i  symulację prowadzenia zajęć w grupie
 4. pracę nauczycieli z uczniami pod superwizją trenera, kształcącą  praktyczne umiejętności realizacji programu oraz rozwiązywania trudnych sytuacji w grupie – 6 godz.
 5. analizę i poznawcze opracowanie doświadczeń z zajęć prowadzonych z uczniami.
 1. porządkowanie wiedzy nt. działania środków uzależniających, mechanizmów uzależnienia, roli szkoły i nauczycieli w zmniejszaniu czynników ryzyka zażywania środków psychoaktywnych
 1. sposoby prowadzenia zajęć profilaktycznych nt. uzależnień.

 

 

Zgłoszenia uczestników są przyjmowane do 15 września 2017 roku.

Informacji w sprawie możliwości udziału w szkoleniu udziela Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”- tel. (41) 274 18 00, 518 184 436; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

Zarząd Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”

26 maja 2017 r.

 

facebook_page_plugin