Get Adobe Flash player

Informacja o projekcie

„EWALUACJA PROGRAMU SPÓJRZ INACZEJ

 w klasach VII i VII nowej szkoły podstawowej”

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

realizatorzy: Stowarzyszenie „Spójrz Inaczej” oraz „Era Ewaluacji”

 


AKTUALNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE

2017

20 IX - 10 X           Nabór szkół, nauczycieli i klas VII do projektu  - ZAKOŃCZONO

11 X - 13 X            Kwalifikacja zgłoszonych - losowanie próby badawczej -ZAKOŃCZONO

20-21 X                 Szkolenie dla nauczycieli - przygotowanie do badań

23 X - 19 XI           Badania (PreTest) w klasach VII

19 - 22 XI              Szkolenie dla nauczycieli - warsztat realizatorów Spójrz Inaczej

23 XI - 10 XII        Szkolenie dla nauczycieli - dwudniowy warsztat realizatorów Spójrz Inaczej cz. druga (termin do ustaleń)

 


OPIS PROJEKTU

 Główny cel projektu to wdrożenie w zakwalifikowanych klasach programu Spójrz Inaczej oraz zbadanie wpływu Programu na:  

 • rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych oraz postaw prozdrowotnych uczniów z klas VII-VIII
 • podejmowanie przez nauczycieli działań ukierunkowanych na radzenie sobie z niepożądanymi zachowaniami uczniów.

W trakcie realizacji projektu zgłoszeni i zakwalifikowani nauczyciele zostaną przygotowani  do:

 • realizacji rekomendowanego programu „Spójrz Inaczej”
 • odpłatnego prowadzenia mini-badań z wykorzystaniem narzędzi badawczych przygotowanych przez ekspertów.

Czas trwania projektu: nauczyciele będą zaangażowani w działania wobec uczniów w okresie od listopada 2017 roku do czerwca 2019 roku. (nieco ponad 3 semestry)

Korzyści  dla uczniów, nauczycieli oraz szkół biorących udział w projekcie

 • Bezpłatne przeszkolenie w każdej ze szkół uczestniczącej w projekcie czterech nauczycieli -realizatorów rekomendowanego programu profilaktyki uniwersalnej „Spójrz Inaczej”
 • Objęcie uczniów co najmniej 1 klasY w ciągu niespełna dwu lat programem „Spójrz inaczej”
 • Pozyskanie przez szkoły  co najmniej 4 nauczycieli badaczy, mogących być szkolnymi konsultantami w zakresie prowadzenia ewaluacji wewnętrznej
 • Wnioski i analizy wynikające z badań będą elementem ewaluacji wewnętrznej w szkole i mogą posłużyć do wprowadzania zmian podnoszących efektywność nauczania i wychowania

 Kryteria zgłoszenia do projektu oraz warunki naboru

            Kryteria:

 • Wskazane (ale niekonieczne) jest, by szkoła znajdowała się w mieście do 50 tys. mieszkańców
 • W szkole wskazano jedną lub dwie klasy VII do udziału w projekcie i 2 lub 4 nauczycieli jako uczestników projektu (dwu nauczycieli na jedną zgłaszaną klasę)
 • Klasy wskazane do udziału w projekcie nie uczestniczyły w ciągu ostatnich 3 lat w systematycznie prowadzonych zajęciach programu „Spójrz Inaczej”

            Warunki:

 • Ilość zgłoszeń jest nieograniczona
 • Ostateczna kwalifikacja wynikać będzie z potrzeb badawczych projektu.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 października 2017
 • Pod uwagę brane będą wyłącznie zgłoszenia internetowe, dla których do biura projektu dotarły podpisane i opieczętowane dokumenty zgłoszenia (scan przesłanego pdf)

 Udział nauczycieli w działaniach projektowych:

 • Udział w trzech zjazdach szkoleniowych „Nauczyciel-Badacz” na przestrzeni 2 lat, dających umiejętności prowadzenia badań ewaluacyjnych w szkołach.  Każdy zjazd będzie trwał  do 3 dni (20h szkoleniowych każdy). Pierwszy zjazd 20-21  października i Następne w kolejnych latach.
 • Udział w 55-godzinnym szkoleniu realizatorów  rekomendowanego programu profilaktycznego Spójrz Inaczej. Termin szkolenia planujemy na przełomie listopada i grudnia w formie dwu zjazdów: część warsztatowa 35 godzin odbywana centralnie w Warszawie w dniach 19-22 listopada oraz część praktyczna 20 godzin odbywana lokalnie w regionach w następnych dwu tygodniach. Termin drugiej części zostanie ustalony podczas pierwszej części warsztatu. Informacje nt programu i szkoleń na stronie www.spojrzinaczej.pl
 • Realizacja zajęć programu Spójrz Inaczej. Nauczyciele pracujący w grupie eksperymentalnej (VII) realizują program w tej klasie. Nauczyciele prowadzący badania w grupie kontrolnej realizują zajęcia w dowolnej innej klasie w szkole.
 • Odpłatne przeprowadzenie badań z wykorzystaniem narzędzi przygotowanych przez ekspertów:

a)      pre-test w klasach VII w roku 2017; 

b)      ewaluacja bieżąca realizowana klasach VII i VIII do zakończenia zajęć w czerwcu 2019 roku;

c)       post-test w klasach VIII w roku 2019.

 • Udział w 1-dniowym spotkaniu podsumowującym, połączonym z warsztatem edukacyjnym w 2019 r.

 Dodatkowe informacje:

 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Nauczyciel – Badacz” oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia realizatorów  Programu „Spójrz Inaczej” uprawniające do prowadzenia zajęć programu na wszystkich poziomach Szkoły Podstawowej (od 1 do VIII klasy)
 • Wszystkie szkolenia są bezpłatne, a uczestnicy mają zapewnione noclegi i wyżywienie.
 • Nauczyciele otrzymują honoraria za prowadzenie badań.
 • Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu nauczycieli na zajęcia szkoleniowe.

 Zobowiązania uczestników projektu

Nauczyciele:

 • Udział we wszystkich szkoleniach zaplanowanych w projekcie i opisanych wyżej
 • Realizacja badania uczniów zakwalifikowanej klasy VII/VIII
 • Realizacja zajęć programu Spójrz Inaczej
 • Terminowe przekazywanie do biura projektu sprawozdań z przeprowadzanych badań oraz dokumentów finansowych związanych z honorariami za badania.
 • Co najmniej jednorazowe podzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w projekcie z nauczycielami w szkole w ramach WDN

Szkoły:

 • Zapewnienie zgłoszonym nauczycielom możliwości udziału we wszystkich szkoleniach i działaniach przewidzianych w projekcie w tym realizacji badań oraz prowadzenia zajęć programu „Spójrz Inaczej”.

Kontakt:

 •  Można się z nami kontaktować pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc do trenerów: Jerzy Rządzki tel 601 934558, Ewa Czemierowska 603 093830
 • Telefony dostępne sa w godzinach 17.00-21.00. W innych godzinach możemy być niedostępni gdyż są to dla nas godziny prowadzenia warsztatów.

Zgłoszenia: NABÓR ZAKOŃCZONY

facebook_page_plugin