Get Adobe Flash player

Projekt Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”     

                               <Program „Spójrz inaczej” w zreformowanej szkole    podstawowej – szkolenia nauczycieli klas I-III>

Zadanie  publiczne jest  realizowane w ramach  Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii

 

Projekt zakłada przeprowadzenie 9 szkoleń 35-godzinnych dla 108 nauczycieli – 9 grup po 12 osób - przygotowujących do realizacji programu „Spójrz Inaczej” w kl. I-III szkół podstawowych oraz 5-godzinnej  superwizji w każdej grupie. Uczestnicy będą też mieli możliwość skorzystania z konsultacji trenerskich - mailowych lub telefonicznych – w pierwszym okresie wdrażania programu „Spójrz inaczej” do pracy w szkołach. 

Głównym celem projektu jest przygotowanie nowych realizatorów programu „Spójrz inaczej” w klasach I-III  szkół podstawowych na terenie 8  województw:  dolnośląskiego,  kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko – mazurskiego  oraz ich wsparcie w pierwszym okresie wdrażania programu.

Cele szczegółowe to:

  1. Poznanie przez  uczestników szkolenia idei i celów programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz Inaczej” oraz idei holistycznego podejścia do profilaktyki uzależnień.
  2. Pogłębienie świadomości  nauczycieli w zakresie ich roli w działaniach profilaktycznych wobec uczniów oraz zrozumienie wartości komplementarnych oddziaływań na wychowanków z uwzględnieniem dostosowania treści programowych do ich wieku rozwojowego  i potrzeb. 
  3. Przygotowanie 108 - osobowej grupy kompetentnych realizatorów programu wychowawczo- profilaktycznego „Spójrz Inaczej” w klasach I-III szkoły podstawowej,  posiadających umiejętności i motywację  do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach wg w/w Programu.
  4. Umożliwienie prowadzenie przez absolwentów szkoleń zajęć profilaktyczno – wychowawczych z dziećmi w następnych latach.
  5. Podniesienie poziomu oddziaływań profilaktycznych w szkołach poprzez dostarczenie nauczycielom – wychowawcom klas narzędzi, pozwalających na systematyczną kilkuletnią pracę w zakresie profilaktyki uniwersalnej, realizowaną w ramach lekcji wychowawczych (realizacja programu „Spójrz Inaczej).

Szkolenia 35 godzinne będą się odbywały  w okresie od 16 lutego  do 01 października 2019 roku i zostaną przeprowadzone w następujących miejscowościach:  Siedlce  (woj. mazowieckie): 16-19.03.2019 r., Tarnobrzeg (woj. podkarpackie):  16-19.03.2019 r.,  Sieradz (woj. łódzkie): 23-26.03.2019 r., Sosnowiec (woj. śląskie): 23-26.03.2019 r., Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie): 27-30.04.2019 r., Grójec (woj. mazowieckie):  6-7-8-9.042019 r.,  Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie): 18-21.05.2019 r., Marcinkowo (woj. warmińsko – mazurskie):  07-10.09.2019 r.,  Siechnice (woj. dolnośląskie):  21-23.09.2019 r. ? (do potwierdzenia).

Zgłoszenia uczestników są przyjmowane do 15 września 2019 roku. Stowarzyszenie będzie pobierało opłatę od uczestników szkolenia w wysokości 50,00 zł, słownie złotych: pięćdziesiąt 00/00, płatne w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Informacji w sprawie możliwości udziału w szkoleniu udziela Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”- tel. (41) 274 18 00, 518 184 436; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie „Spójrz inaczej” – 35 godz. obejmuje następujące treści:

  1. Pracę warsztatową nad komunikacją interpersonalną i budowaniem relacji z uczniami oraz kierowaniem grupą
  2. Poznanie założeń i filozofii programu „Spójrz Inaczej”, tematyki zajęć, metod i technik pracy oraz roli prowadzącego
  3. Praktyczne poznanie technik i metod programu „Spójrz inaczej” poprzez analizę scenariuszy zajęć i  symulację prowadzenia zajęć w grupie
  4. Pracę nauczycieli z uczniami pod superwizją trenera, kształcącą  praktyczne umiejętności realizacji programu oraz rozwiązywania trudnych sytuacji w grupie
  5. Analizę i poznawcze opracowanie doświadczeń z zajęć prowadzonych z uczniami w klasach.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Informacja dla uczestników i organizatorów szkolenia

 

Zarząd Stowarzyszenia Spójrz Inaczej

25.01. 2019 r.

facebook_page_plugin