Get Adobe Flash player

Projekt Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”

<Program „Spójrz inaczej” w zreformowanej szkole    podstawowej – szkolenia nauczycieli klas I-III>edycja II

Projekt zakłada przeprowadzenie 8 szkoleń 35-godzinnych dla 120 nauczycieli – 8 grup po 15 osób - przygotowujących do realizacji programu „Spójrz Inaczej” w kl. I-III szkół podstawowych oraz 5-godzinnej  superwizji w każdej grupie. Uczestnicy będą też mieli możliwość skorzystania z konsultacji trenerskich - mailowych lub telefonicznych – w pierwszym okresie wdrażania programu „Spójrz inaczej” do pracy w szkołach.                                         

Głównym celem projektu jest przygotowanie nowych realizatorów programu „Spójrz inaczej” w klasach I-III  szkół podstawowych na terenie 7  województw:  dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego oraz ich wsparcie w pierwszym okresie wdrażania programu.

Cele szczegółowe to:

 1. Poznanie przez  uczestników szkolenia idei i celów programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz Inaczej” oraz idei holistycznego podejścia do profilaktyki uzależnień.
 2. Pogłębienie świadomości  nauczycieli w zakresie ich roli w działaniach profilaktycznych wobec uczniów oraz zrozumienie wartości komplementarnych oddziaływań na wychowanków z uwzględnieniem dostosowania treści programowych do ich wieku rozwojowego  i potrzeb. 
 3. Przygotowanie 120 - osobowej grupy kompetentnych realizatorów programu wychowawczo- profilaktycznego „Spójrz Inaczej” w klasach I-III szkoły podstawowej,  posiadających umiejętności i motywację  do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach wg w/w Programu.
 4. Umożliwienie prowadzenie przez absolwentów szkoleń zajęć profilaktyczno – wychowawczych z dziećmi w następnych latach.
 5. Podniesienie poziomu oddziaływań profilaktycznych w szkołach poprzez dostarczenie nauczycielom – wychowawcom klas narzędzi, pozwalających na systematyczną kilkuletnią pracę w zakresie profilaktyki uniwersalnej, realizowaną w ramach lekcji wychowawczych (realizacja programu „Spójrz Inaczej).

Szkolenia 35 godzinne będą się odbywały  w okresie od 14 marca 2020 roku do 29 września 2020 roku.   Superwizje od połowy maja do początków grudnia 2020 r.

Miejsca i daty szkoleń Spójrz Inaczej  – 35 godz. (klasy I-III) – projekt KBPN 2020 r.

LP

Nazwa placówki

Rodzaj placówki

Adres placówki

Miejscowość

województwo

Data realizacji

1.

Szkoła Podstawowa nr  11 z Oddz Integracyjnymi  im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku

Szkoła Podstawowa

Ul. Poleska 271,

15-476 Białystok

Białystok

podlaskie

06-07-08-09 czerwca 2020 r.

2

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

Publiczna placówka doskonalenia nauczycieli

Ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce

Siedlce

mazowieckie

28-29-30-31 marca 2020r.

3.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

Publiczna placówka doskonalenia nauczycieli

Ul. Białostocka 17,

41-219 Sosnowiec

Sosnowiec

śląskie

14-15-16-17 marca

4.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Lubelskim im. Kornela Makuszyńskiego

Szkoła Podstawowa

Ul. Szkolna 5

24-300 Opole Lubelskie

Opole Lubelskie

lubelskie

 

12-13-14-15 września 2020 r.

5.

Szkoła Podstawowa nr  91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J.Wybickiego  w Poznaniu

Szkoła podstawowa

Ul. Promyk 4,

60-393 Poznań

Poznań

wielkopolskie

Termin uzgadniany:  kwiecień – czerwiec 2020r.

6.

Szkoła Podstawowa im II Armii Woj. Polskiego w Bolkowie

Szkoła podstawowa

UL. Bolka 8c             

59-420 Bolków

Bolków

dolnośląskie

 

16-17-18-19 maja 2020 r.

7.

Szkoła Podstawowa nr  9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II                w Zduńskiej Woli

Publiczna szkoła  podstawowa

Kilińskiego 27,

98-311 Zduńska Wola

Zduńska Wola

łódzkie

25-26-27-28  kwietnia

2020 r.

8.

Szkoła Podstawowa nr 2  w Wieluniu

Publiczna szkoła  podstawowa

Osiedle Kard. St. Wyszyńskiego 30A,

98-300 Wieluń

Wieluń

łódzkie

26-27-28-29  września

2020r.

 

Zgłoszenia uczestników są przyjmowane do 20 września 2020 roku (najpóźniej na 5 dni przed planowaną datą szkolenia).

Stowarzyszenie będzie pobierało opłatę od uczestników szkolenia w wysokości 35,00 zł, słownie złotych: trzydzieści pięć 00/100 płatne w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Informacji w sprawie możliwości udziału w szkoleniu udziela Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”- tel. (41) 274 18 00, 518 184 436; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie „Spójrz inaczej” – 35 godz. obejmuje następujące treści:

 1. Pracę warsztatową nad komunikacją interpersonalną i budowaniem relacji z uczniami oraz kierowaniem grupą
 2. Poznanie założeń i filozofii programu „Spójrz Inaczej”, tematyki zajęć, metod i technik pracy oraz roli prowadzącego
 3. Praktyczne poznanie technik i metod programu „Spójrz inaczej” poprzez analizę scenariuszy zajęć i  symulację prowadzenia zajęć w grupie
 4. Pracę nauczycieli z uczniami pod superwizją trenera, kształcącą  praktyczne umiejętności realizacji programu oraz rozwiązywania trudnych sytuacji w grupie
 5. Analizę i poznawcze opracowanie doświadczeń z zajęć prowadzonych z uczniami w klasach.

Uczestnikom w/w szkolenia „Spójrz Inaczej” – klasy I-III (35 godz.)  zapewniamy w ramach projektu:

 1. Podręcznik „Spójrz Inaczej” ze scenariuszami zajęć w klasach I-III
 2. Dodatkowe materiały szkoleniowe (poza podręcznikiem „Spójrz Inaczej”) w wersji papierowej – „Teczka” - i ich możliwe poszerzenie w wersji elektronicznej
 3. Catering w czasie szkolenia: jeden gorący posiłek (obiad) i  serwis kawowy. Podczas superwizji – serwis kawowy
 4. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i przygotowaniu do realizacji programu „Spójrz Inaczej” zostaną wystawione przez Ośrodek Nauczycieli „Spójrz Inaczej” – uczestnicy otrzymają je na zakończenie zajęć, na podstawie pełnego w nich uczestnictwa.

 

Projekt obejmuje również:

 1. Bezpłatne konsultacje telefoniczne lub e-mailowe uczestników szkolenia z trenerem,  na etapie wdrażania zajęć z uczniami w klasach
 2. Bezpłatny udział w 5 godzinnych grupowych superwizjach – (termin do ustalenia z grupą, najpóźniej na początku grudnia 2020 r.)

 

------------------

 

Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i po uzyskaniu  akceptacji przez dyrektora  macierzystej placówki,  odesłanie jej skanu na podany adres e-mailowy Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Informacja o przebiegu szkolenia SI do pobrania

 Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki   Spójrz Inaczej

20  lutego  2020 r.

facebook_page_plugin