Get Adobe Flash player

Bezpłatne warsztaty programu Spójrz Inaczej w 2021

BEZPŁATNE WARSZTATY PROGRAMU SPÓJRZ INACZEJ W 2021 ROKU

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki  „Spójrz Inaczej” otrzymało  w  2021 roku  trzy dotacje na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, wyłonione w wyniku procedur konkursowych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia.

Dotacje otrzymały następujące nasze projekty:

1.    Projekt  „Program Spójrz Inaczej podstawą wczesnej profilaktyki szkolnej” – edycja II
Dotacja w wysokości  100 000,00 zł, przyznana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmuje przeprowadzenie  35-godzinnych szkoleń i 5-godzinnych  superwizji przygotowujących do realizacji programu „Spójrz Inaczej” w kl. I-III szkół podstawowych. Zaplanowano 10 grup szkoleniowych po 15 osób każda.

2.    Projekt  „Program  Spójrz inaczej podstawą wczesnej profilaktyki w zreformowanej szkole podstawowej - III edycja
Dotacja w wysokości 60 000,00 zł,  przyznana  przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii obejmuje przeprowadzenie  35-godzinne szkolenia oraz 5-godzinne superwizje  przygotowuje do realizacji programu „Spójrz Inaczej” w kl. I-III szkół podstawowych.Zaplanowano 7 grup szkoleniowych po 12 osób każda.
Informację o naborze do projektów szkoleniowych zamieścimy w odrębnym komunikacie

Z przyjemnością informujemy także że otrzymaliśmy również dotację na lata 2021-2022, w wysokości 199 985,00 zł przyznana  przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Przeznaczona jest ona na ewaluację programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej na agresję” A. Kołodziejczyka, E. Czemierowskiej-Koruby i T. Kołodziejczyka.  Projekt zakłada m.in. przeprowadzenie badań pilotażowych i badań ewaluacyjnych, ewaluację procesu, przeszkolenie nauczycieli oraz prowadzenie systematycznych superwizji  i konsultacji  dla realizatorów.

facebook_page_plugin