Get Adobe Flash player

"Rodzice jako partnerzy w działaniach wychowawczo - profilaktycznych szkoły"

W dniu 6 marca 2010 roku we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszcz (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) oraz Dyrekcją Gimnazjum Nr 23 zorganizowaliśmy

Konferencję Lokalną „SI” w Bydgoszczy:

Rodzice jako partnerzy w działaniach wychowawczo - profilaktycznych szkoły”.

Jej celem było przeniesienie do Bydgoszczy doświadczeń III Letniej Szkoły „Spójrz Inaczej”,
z sierpnia 2009 roku.
Koordynatorem konferencji ze strony Stowarzyszenia była Danuta Kielnik.
W stworzeniu programu konferencji pomagali nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; panie Małgorzata Zabłocka i Iwona Pasterska.

 

W konferencji uczestniczyło 96 osób, przy jej organizacji pracowało 26, 40% uczestników stanowili rodzice.
Główną częścią konferencji były warsztaty prowadzone przez naszych trenerów- Ewę Czemierowską- Korubę, Piotra Bednarczyka i Danutę Kielnik oraz doktorantkę profesor Marii Deptuły – Blankę Poćwiartowską. Wykłady wygłosili Piotr Bednarczyk i doktorantka UKW -Małgorzata Zabłocka.
Konferencję finansował w całości Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Bydgoszczy, a patronowała jej z całą życzliwością pani dyrektor Aleksandra Lubińska.

 

Na tablicy satysfakcji uczestnicy w skali ocen szkolnych ocenili konferencję na piątkę z plusem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom za ich życzliwość i zaangażowanie
Serdecznie dziękujemy nauczycielkom z GM 23 w Bydgoszczy i wszystkim, którzy nas wspierali i pomagali nam w pracy.
facebook_page_plugin