Get Adobe Flash player

Oferta szkoleniowa

Szanowni Państwo!

Ośrodek Szkolenia Nauczycieli "SPÓJRZ INACZEJ" jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli. Działa przy Stowarzyszeniu Psychoprofilaktyki  "Spójrz Inaczej" w Starachowicach od 2001 roku. Do tej pory w prowadzonych przez nas szkoleniach wzięło udział ponad 7 tysięcy nauczycieli i innych pracowników instytucji oświatowych.
Dotychczasowa działalność edukacyjna Stowarzyszenia i aktualna oferta szkoleniowa Ośrodka wyrosły z 15-letniej tradycji pracy zespołu psychologów, pedagogów i socjologów w Starachowicach, kierowanego przez Andrzeja Kołodziejczyka.
Nasza oferta skierowana jest szczególnie do tych nauczycieli, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze, co uważamy za podstawowy warunek zwiększania efektywności działań edukacyjnych.

Proponowane przez nasz Ośrodek szkolenia wyposażają uczestników w praktyczne umiejętności:

 • nawiązywania i budowania dobrych kontaktów z dziećmi,
 • lepszego rozumienia siebie, swoich emocji i potrzeb,
  tworzenia grup i kierowania nimi,
 • radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w kontaktach z dziećmi,
 • realizowania programów wychowawczych i profilaktycznych,
 • radzenia sobie z sytuacjami agresji i przemocy w szkole.

Jako jedyna placówka w kraju prowadzimy szkolenia realizatorów znanych programów profilaktycznych: "Spójrz Inaczej" i "Spójrz inaczej na agresję".

Osoby prowadzące szkolenia to profesjonaliści, osoby doświadczone w pracy z dziećmi i prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, w większości edukatorzy MENiS i trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków.

Uczestnikom szkoleń gwarantujemy:

 • zaświadczenia honorowane przy awansie zawodowym,
 • wysoką jakość i efektywność szkoleń,
  pracę w bezpiecznej atmosferze, wyłącznie w małych grupach,
 • autorskie programy szkoleniowe,
 • prowadzenie szkoleń w miejscach wskazanych przez odbiorców.

Życzymy Państwu satysfakcji z prowadzonych przez nas szkoleń.

Dyrektor Ośrodka
Anna Babicka


Ośrodek Szkolenia Nauczycieli "Spójrz Inaczej" został wpisany do ewidencji Kuratorium Oświaty w Kielcach Nr KO II 445/1/2001 jako niepubliczna placówka szkolenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 23. 04. 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779).

 


Warunki zamawiania, organizacji i prowadzenia szkoleń

 

Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli

I.   Profilaktyka uzależnień i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

II.  Problematyka agresji i przemocy w szkole

III. Rozwijanie umiejętności wychowawczych i psychologicznych

 

Kursy kwalifikacyjne

 

Szkolenia Rad Pedagogicznych Lista trenerów programu "Spójrz Inaczej" Karta zgłoszenia uczestnika szkolenia

 

_____________________________________

Niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

facebook_page_plugin