Get Adobe Flash player

WARUNKI ZAMAWIANIA, ORGANIZACJI
I PROWADZENIA SZKOLEŃ

A. Informacja dla zamawiających szkolenia dla całej grupy uczestników

 • Szkolenia prowadzimy w dowolnej miejscowości na terenie kraju, wskazanej przez instytucję lub osoby zamawiające szkolenie - trener przyjeżdża we wskazane miejsce.
 • Możliwe jest również przeprowadzenie zajęć dla grupy w Starachowicach, w takim przypadku oferujemy promocyjne ceny.
 • Zamawianie szkoleń odbywa się telefonicznie lub korespondencyjnie w Ośrodku.

 

Podane przy opisie szkoleń koszty obejmują:

 • przeprowadzenie zajęć,
 • koszt dojazdu i wyżywienia trenera

 

Oczekiwania wobec instytucji lub osób zamawiających szkolenie to:

 • przeprowadzenie naboru do grupy szkoleniowej
 • zapewnienie sali do zajęć
 • zapewnienie i opłacenie noclegu dla trenera

Podane w ofercie koszty, czas trwania oraz warunki organizacyjne poszczególnych szkoleń mogą ulegać pewnym zmianom. Ostateczne warunki przeprowadzenia warsztatu są ustalane indywidualnie z osobą prowadzącą .

 

B. Informacja dla uczestników zgłaszających się indywidualnie

 • Szkolenia odbywają się w Starachowicach, uczestnicy ponoszą dodatkowo koszty dojazdu i zakwaterowania.
 • Koszty udziału w poszczególnych szkoleniach podane są przy ich opisie. Ostateczny koszt udziału w szkoleniu zależy od liczby uczestników, nie będzie jednak wyższy niż podany.
 • Uczestnicy dokonują zgłoszenia poprzez wypełnienie "Karty zgłoszenia uczestnika szkolenia", zamieszczonej w niniejszej ofercie na str. 44 i wysłanie jej na adres Ośrodka Szkolenia Nauczycieli "Spójrz Inaczej".
 • Termin szkolenia ustalany jest w momencie zebrania się odpowiedniej liczby osób chętnych. Uczestnicy są informowani o terminie telefonicznie i pisemnie.
 • Ośrodek zastrzega sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia szkolenia w przypadku zbyt małej liczby osób chętnych do wzięcia w nim udziału.

Uwaga:
Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia szkolenia na podstawie pełnego, aktywnego udziału w zajęciach warsztatowych.

 

Proponujemy również:

 • warsztaty psychologiczne lub kompleksowe programy szkoleniowe o tematyce wskazanej przez organizatora lub opracowane specjalnie na potrzeby konkretnych placówek np. program przeciwdziałania agresji, program profilaktyki uzależnień bądź inne programy wychowawcze,
 • superwizje dla realizatorów Programu "Spójrz Inaczej" (szczegóły do ustalenia).
<<powrót
facebook_page_plugin