Get Adobe Flash player

I. Profilaktyka uzależnień
i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

I.1. Warsztat "Spójrz Inaczej" dla nauczycieli klas I-III

I.2. Warsztat "Spójrz Inaczej" dla nauczycieli klas IV-VIII

I.3. Warsztat "Młodzież-Alkohol-Narkotyki"

I.4. Warsztat "Jak postępować z młodzieżą sięgającą po środki uzależniające?"

 

Informacja o programie "Spójrz Inaczej"

Jest to autorski program zajęć wychowawczo-profilaktycznych
dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum, opracowany przez A. Kołodziejczyka, E. Czemierowską
i T. Kołodziejczyka. Został opublikowany w 1993 roku, od tej pory jest wprowadzany na terenie całego kraju.

Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania problemów Alkoholowych, jego skuteczność została potwierdzona na podstawie badań.

Zawiera scenariusze zajęć do systematycznej pracy z wszystkimi klasami szkoły podstawowej w ciągu całego roku szkolnego (około 25 godzin lekcyjnych na każdą klasę).

Celem zajęć jest nauczenie dzieci rozumienia siebie i innych, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające.

Program obejmuje pięć działów tematycznych:
1. Przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji.
2. Budowanie poczucia własnej wartości.
3. Funkcjonowanie w grupie.
4. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
5. Dbanie o swoje zdrowie i profilaktyka uzależnień.

 

powrót do pełnej oferty szkoleniowej Ośrodka

facebook_page_plugin