Get Adobe Flash player

Zajęcia w klasach I-III poświęcone są   w dużej mierze rozumieniu swoich uczuć i emocji, braniu za nie odpowiedzialności oraz  dawaniu sobie rady z  trudnymi uczuciami, takimi jak smutek, złość czy wstyd. Kładziemy nacisk na dbanie o pozytywną samoocenę i uczenie konstruktywnego wyrażania złości, co stanowi  podstawę profilaktyki agresji i przemocy.  

Poniżej prezentujemy wykaz tytułów zajęć w klasach I-III:


Klasa I


1.    Poznajemy się

I.  Podobieństwa i różnice między ludźmi

2.    Jak można mnie rozpoznać?
3.    Czym się różnimy?
4.    W czym jesteśmy do siebie podobni?
5.    Jesteśmy do siebie podobni. Co mamy wspólnego a czym się różnimy od siebie?
6.    Jak podejmujemy decyzje?

II.  Razem uczymy się i razem bawimy

7.    Jesteśmy klasą
8.    Poznajemy normy, reguły, zasady
9.    To są moi przyjaciele


III. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć Nasze uczucia

10.    Rozpoznajemy i nazywamy uczucia
11.    Wyrażamy uczucia mimiką
12.    Wyrażamy uczucia w zachowaniu
13.    Zwracamy uwagę na uczucia innych ludzi
14.    Uczymy się rozumieć uczucia innych ludzi
15.    Przezywanie

IV. Uczestnictwo w grupie Jesteś członkiem rodziny


16.    Moja rodzina
17.    Omawianie książeczki o rodzinie
18.    Każdy w rodzinie ma swoje obowiązki

V. Dbanie o zdrowie

19.    Co mogę zrobić, aby być silnym i zdrowym?
20.    Zwracamy uwagę na to, co wkładamy do ust.
21.    Rozpoznajemy substancje trujące.
22.    Jak się zachować, żeby być zdrowym?

Klasa III. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć. Postrzeganie siebie


1.    Jesteśmy podobni  
2.    To właśnie JA
3.    „Książeczka o mnie"
4.    Omówienie „Książeczki o mnie"
5.    Moje sukcesy
6.    Czuję się ważny, ludzie mnie doceniają

II.    Nasze uczucia


7.    Przeżywamy różne uczucia
8.    Mogę wpływać na to, co czuję
9.    Kiedy czujemy się smutni, niepewni, samotni
10.    Czasami się kłócimy
11.    Dokuczanie
12.    Skarżenie
13.    Gdy inni namawiają mnie
14.    Mój „dobry dzień"
15.    Mój „zły dzień"
16.    Czasem czujemy się odrzuceni

III. Uczestnictwo w grupie


17.    W rodzinie wzajemnie sobie pomagamy
18.    Rodzina, z której pochodzę
19.    Jesteśmy klasą

IV. Dbanie o zdrowie


20.    Dbamy o swoje zdrowie
21.    Dobre i złe samopoczucie
22.    Jestem chory
23.    Sposoby dbania o swoje zdrowie

Klasa III


I. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć.


1.    Co mi się zdarzyło miłego
2.    Są rzeczy, które robię bardzo dobrze
3.    Co się ze mną dzieje, gdy przeżywam różne uczucia. „Książeczka uczuć"
4.    Omówienie „Książeczki uczuć"
5.    TAK, potrafię...
6.    Mogę wpływać na swoje samopoczucie
7.    Czasami jesteśmy zazdrośni
8.    Bicie i dokuczanie
9.    Popełniamy błędy

II. Uczestnictwo w grupie


10.    Jak to jest, gdy się kogoś lub coś traci?
11.    Moja rodzina
12.    Wszyscy tworzymy klasę
13.    Układanie klasowego puzzla
14.    Jak pomagamy innym
15.    Inne osoby mogą mi pomóc
16.    Co podoba mi się u moich przyjaciół  ?  Co lubią we mnie moi przyjaciele?
17.    Omówienie „Książeczki o przyjaciołach"

III. Rozwiązywanie problemów


18.    Jak podejmujemy decyzje
19.    Jak odmawiać, gdy się jest namawianym
20.    Rozwiązywanie problemów

IV. Dbanie o zdrowie


21.    Poznajemy równowagę swojego ciała
22.    Poznajemy ruch swojego ciała
23.    Gdyby moje ciało mogło mówić
24.    Dbamy o swoje ciało
25.    Jak używać lekarstw

 

<<powrót

facebook_page_plugin