Get Adobe Flash player

Zajęcia w klasach I-III gimnazjum koncentrują się na rozwijaniu umiejętności kontaktów i współpracy z innymi, także w sytuacjach trudnych. Maja okazje dokonania  głębszej refleksji nad sobą, własnymi celami i potrzebami, zdobywają także praktyczne umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Tematy zajęć dla uczniów gimnazjum są następujące:

KL. I

I.  Zajęcia integracyjne
1.   Poznajemy się  
2.   Współpracujemy ze sobą
3.   Ustalamy normy i zasady pracy w grupie

II. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
4.     Moje uczucia
5.     Wewnętrzne ja – zewnętrzne ja
6.     Jak wyrażamy złość?
7.     Dostrzeganie swoich mocnych stron
8.     Język „Ja”
9.     Porozumiewanie się bez słów

III. Uczestnictwo w grupie

10.   Grupy, do których należymy
11.   Nasza klasa
12.   Dotrzymywanie słowa
13.   Gdy nie jestem członkiem grupy
14.   Zaufanie do innych
15.   Dziewczęta i chłopcy

III. Rozwiązywanie problemów

16.   Konflikty są częścią naszego życia
17.   Co to jest konflikt?
18.   Przyczyny konfliktów
19.   Konflikty w rodzinie
20.   Czego się nauczyłem?

KL. II

I .  Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć

1.    Dobre i złe strony uczuć
2.    Kiedy się złościmy?
3.    Jak ukrywamy swoje uczucia?
4.    Co innego mówimy, a co innego robimy
5.    Sztuka słuchania
6.    Komunikacja niewerbalna  
7.    Co czyni nas dorosłymi?
8.    Co to znaczy być odpowiedzialnym?
9.    Jestem odpowiedzialny za to, co robię

II. Uczestnictwo w grupie
10.  Ja i dorośli
11.  Ja i moja rodzina
12.  Jak się czuje w mojej klasie?
13.  Co dziewczęta i chłopcy myślą o sobie?
14.  Jak sobie radzić z naciskami innych?
15.  Rozmowy, które mogą pomóc
16.  Gdzie zwrócić się o pomoc?

III. Rozwiązywanie problemów

17.  Nasze zachowania w sytuacjach konfliktowych
18.  Skutki konfliktów
19.  Dwa spojrzenia na konflikt cz. I
20.  Dwa spojrzenia na konflikt cz. II
21.  Rozwiązywanie konfliktów
KL. III

I .  Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
1.   Uczucia i rekcje organizmu
2.   Co robisz ze swoim wstydem?
3.   Co to jest stres?
4.   Jak sobie radzimy ze stresem?
5.   Nasze potrzeby
6.   Moje przyzwyczajenia  
7.   Jak zmieniać swoje przyzwyczajenia?
8.   Moje życie
9.   Moje wartości
10. Dlaczego warto czuć się pewnym siebie?

II. Uczestnictwo w grupie

11. Ludzie, którym ufam
12. Z czym wiąże się wejście do nowej grupy?
13. Co wpływa na nasze opinie o innych?
14. Krytyka i jej znaczenie
15. Co ułatwia i co utrudnia krytykę?
16. Jak powstają stereotypy?
17. Jak pozbywać się uprzedzeń wobec innych ludzi?

III. Rozwiązywanie problemów

18. Co biorę pod uwagę przy podejmowaniu decyzji?
19. Podejmujemy trudne decyzje
20. Jak rozwiązywać problemy?

facebook_page_plugin