Get Adobe Flash player

Dział programu  poświęcony dbaniu o zdrowie i problematyce uzależnień nie jest w starszych klasach szkoły podstawowej i w gimnazjum podzielony na poszczególne klasy, lecz zakłada się, że prowadzący zajęcia będzie z niego korzystał, wybierając scenariusze w zależności od potrzeb uczniów. Na wstępie proponujemy scenariusz diagnozujący wiedzę uczniów na temat  środków uzależniających oraz stopień kontaktu z nimi i proponujemy, by wychowawca sam dobierał scenariusze w zależności od potrzeb klasy. Podczas zajęć uczymy rozróżniania pomiędzy potrzebami, a zachciankami oraz pokazujemy istotę procesu uzależnienia. Dostarczamy także informacji dotyczących szkodliwości nikotyny oraz alkoholu i koncentrujemy się na pomocy kolegom i koleżankom w trudnych sytuacjach związanych z zagrożeniem uzależnieniem ich lub rodziców.

 

Tematy zajęć w tym dziale w klasach IV-VI

I.    Zdrowe życie

1.   Co to jest zdrowe życie?
2.   Podejmujemy decyzje dotyczące zdrowia
3.   Nasze potrzeby i sposoby ich zaspokajania

II.    Wiedza o środkach uzależniających


4.   Co wiemy o środkach zmieniających świadomość?
5.   Czemu ludzie sięgają po środki uzależniające?
6.   Mechanizm uzależnienia
7.   Jak zmieniamy swój nastrój?
8.   Dlaczego młodzi ludzie palą papierosy?
9.   Działanie nikotyny na nasze ciało
10. Nikotyna, uzależnienie, zdrowie
11. Co wiemy o alkoholu?
12. Jak alkohol wpływa na nasz organizm?
13. Dlaczego ludzie piją alkohol?
14. Jak można uzależnić się od alkoholu?
15. Uzależnienie od alkoholu wpływa na całą rodziną
16. Zasady brania lekarstw
17  Co wiemy, a czego nie wiemy o narkotykach?
18  Dlaczego ludzie biorą narkotyki?
19  Używki a prawo i regulamin szkoły
20  Jak pomóc, gdy ktoś ma kłopoty?

III.    Reklama


21. Jak korzystać z reklam?
22. Reklamy lekarstw i używek


<<powrót

facebook_page_plugin