Get Adobe Flash player

Dział programu  poświęcony dbaniu o zdrowie i problematyce uzależnień nie jest w starszych klasach szkoły podstawowej i w gimnazjum podzielony na poszczególne klasy, lecz zakłada się, że prowadzący zajęcia będzie z niego korzystał, wybierając scenariusze w zależności od potrzeb uczniów. Na wstępie proponujemy scenariusz diagnozujący wiedzę uczniów na temat  środków uzależniających oraz stopień kontaktu z nimi i proponujemy, by wychowawca sam dobierał scenariusze w zależności od potrzeb klasy. Podczas zajęć uczymy rozróżniania pomiędzy potrzebami, a zachciankami oraz pokazujemy istotę procesu uzależnienia. Dostarczamy także informacji dotyczących szkodliwości nikotyny oraz alkoholu i koncentrujemy się na pomocy kolegom i koleżankom w trudnych sytuacjach związanych z zagrożeniem uzależnieniem ich lub rodziców.

Tematy zajęć w gimnazjum:


I.    Dbanie o zdrowie

1.     Zdrowe i niezdrowe sposoby zaspokajania potrzeb
2.     Zdrowe życie
3.     Podejmujemy odpowiedzialne decyzje dotyczące zdrowia

II.    Wiedza o środkach uzależniających


4.    Substancje szkodliwe dla naszego organizmu
5.    Co to jest uzależnienie?
6.    Mechanizm uzależnienia
7.    Nasz nastrój a środki zmieniające świadomość
8.    Wpływ używania środków zmieniających na kontakty międzyludzkie
9.    Świat byłby dużo lepszy bez środków uzależniających
10.  Jak dym tytoniowy wpływa na nasze ciało
11.  Co wpływa na to, że zaczynamy palić?
12.  Korzyści wynikające z niepalenia papierosów
13.  Jak alkohol działa na nasze organizmy?
14.  Dlaczego młodzi ludzie nie powinni pić alkoholu??
15.  Jak się można uzależnić od alkoholu?
16.  Uzależnienie od alkoholu wpływa na całą rodzinę
17   Co wiemy, a czego nie wiemy o narkotykach?
18   Jak narkotyki wpływają na organizm ludzki?
19   Dlaczego młodzi ludzie biorą narkotyki?

III.    Wiedza o reklamie


20.  Jak działa reklama?
22.  Reklamy lekarstw i używek


<<powrót

facebook_page_plugin