Get Adobe Flash player

III. Realizacja programu w szkole


III.1. Umocowanie w działaniach wychowawczo - profilaktycznych szkoły

Realizacja programu Spójrz inaczejR w szkole wymaga oficjalnego zgłoszenia dyrekcji i ujęcia tych działań w planie pracy wychowawczej nauczyciela. Realizator ma  obowiązek umożliwienia rodzicom zapoznania się z treściami i sposobami realizacji programu.

III.2. Plan i harmonogram roczny

Program Spójrz inaczejR od osoby, która podejmie decyzję o jego prowadzeniu i uzyskaniu akceptacji na te działania wymaga:

  • zaplanowania działań wychowawczych i opracowania harmonogramu zajęć
  • przestrzegania planu pracy wychowawczej poprzez systematyczne przeprowadzanie wszystkich zajęć w trakcie roku szkolnego
  • zalecamy prowadzenie zajęć równocześnie przez dwie przygotowane osoby - jeśli warunki organizacyjne szkoły dają taką możliwość to tę zasadę należy wprowadzić na stałe.

III.3. Przestrzeganie założeń metodycznych

Na prowadzącym zajęcia w programie ciążą następujące obowiązki określone w metodyce programu:

  • należyte przygotowanie się do zajęć
  • prowadzenie zajęć w kolejności zawartej w podręczniku
  • korzystanie ze scenariuszy zawartych w podręczniku, a własne modyfikacje nauczyciela muszą mieć pełne uzasadnienie merytoryczne - należy unikać  przeładowania scenariusza i zadbać o jakość zajęć a nie ilość wykonanych ćwiczeń


Propozycje scenariuszy lekcji zawarte w podręcznikach dla nauczycieli zostały wielokrotnie weryfikowane i sprawdzone, praktycznie dla uczniów ze wszystkich środowisk wychowawczych. Należy prowadzić zajęcia w sposób określony w programie. W części scenariuszy zawarte są propozycje fakultatywne - do wyboru przez prowadzącego zajęcia. Przy wyborze należy kierować się potrzebami wychowawczymi klasy, ilością czasu, pamiętając, że istotniejsze jest doświadczenie i zrozumienie przez uczniów rozpatrywanych zagadnień niż "zaliczenie" wszystkiego.
Niedopuszczalne jest "przeładowanie" lekcji dodatkowymi autorskimi lub znanymi formami, jeśli pozbawiają one uczniów możliwości osobistego doświadczenia i zrozumienia istoty tematu zajęć.

Program winien być realizowany:

1. według kolejności  scenariuszy zajęć i bloków tematycznych
2. zgodnie z celami programowymi

III.3.1. Współpraca z rodzicami

Do wymagań programu należy zaliczyć również:

  • umożliwienie zainteresowanym rodzicom zapoznania się z treściami i formami zajęć w programie przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu programu.
  • przeprowadzenie spotkania z rodzicami na początku roku szkolnego w trakcie, którego należy przedstawić im podstawowe informacje o programie, udzielić odpowiedzi na nurtujące rodziców pytania, przedstawić własne oczekiwania wobec rodziców i poprosić ich o wspieranie własnych dzieci oraz poinformować ich o formach tej pomocy.
  • przeprowadzenie spotkania informującego rodziców w trakcie roku i na zakończenie cyklu zajęć o efektach wynikających z realizacji programu.
<<powrót
facebook_page_plugin