Get Adobe Flash player

IV. Realizacja programu w placówkach pozaszkolnych


W placówkach pozaszkolnych (świetlicach środowiskowych, świetlicach terapeutycznych, internatach, placówkach socjalizacyjnych i innych) należy przestrzegać zasad opisanych
w Rodz. III  i dodatkowo zaleca się by:

  • zajęcia prowadziły dwie uprawnione osoby. Warunek ten jest uzasadniony różnym wiekiem młodzieży uczestniczących w zajęciach, traumatycznymi doświadczeniami dzieci  i młodzieży i większą koncentracją na celach terapeutycznych tych zajęć.
<<powrót
facebook_page_plugin