Get Adobe Flash player

V. Inne zalecenia i uwagi


 • W trakcie realizacji programu w szkole należy tak zaplanować zajęcia by trwały one 45 minut, dopuszczalne jest łączenie dwóch tematów pod warunkiem, że w ciągu jednego dnia zajęcia nie trwają dłużej niż 2 godziny lekcyjne. Należy pamiętać, że ważnym czynnikiem jest systematyczne prowadzenie programu w ciągu całego roku szkolnego.
 • W trakcie realizacji programu poza szkołą (na obozach o charakterze wychowawczo-profilaktycznym, innych formach wyjazdowych) dopuszczalne jest prowadzenie zajęć w dłuższym niż dwie godziny lekcyjne wymiarze dziennym i zajęcia te mogą odbywać się codziennie. Należy pamiętać, że zajęcia z programu mają być jednym z ważnych elementów tych obozów, ale nie jedyną formą pracy z dziećmi.
 • Dozwolone i wskazane jest kopiowanie wybranych plansz z podręcznika - dla wykorzystania przez uczniów na zajęciach z programu, jeśli w podręczniku jest to wyraśnie zaznaczone.

V.1.  Wykorzystywanie wybranych elementów programu

 • Wykorzystanie programu Spójrz inaczejR w sposób inny, niż wyżej opisany jest możliwy wyłącznie za wcześniejszą zgodą autorów. O zgodę taką należy się zwrócić do Stowarzyszenia - ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice.
 • Realizacja wybranych scenariuszy nie jest realizacją programu Spójrz inaczej
 • Przeprowadzanie wybranych zajęć z programu. dopuszczalne jest jedynie w szczególnych przypadkach dla celów szkoleniowych, warsztatowych, pokazowych lub promocyjnych. Realizatorem może być wyłącznie osoba mająca właściwe uprawnienia - patrz pkt. II.
 • Dla celów edukacyjnych i promocyjnych  możliwe jest korzystanie z  treści zawartych w podręcznikach w rozdziałach:
  Idee i cele programu.
  Treści programu,
  Bibliografia,  pod warunkiem podania źródła (tytułu, autorów i wydawnictwa)
<<powrót
facebook_page_plugin