Get Adobe Flash player

Rozdział 2 - Organizacja Ośrodka

Rozdział II
Organizacja Ośrodka

§ 11

Strukturę organizacyjną Ośrodka stanowią:
1) Dyrektor Ośrodka
2) Rada Programowa
3) Filie Terenowe

§ 12

Dyrektor Ośrodka może powoływać zespoły do zadań - sekcje.

§ 13

Dyrektor Ośrodka może wnioskować do Zarządu o powołanie Filii Terenowej.

§ 14

Obsługę administracyjno-księgową zapewnia organ prowadzący.

<<powrót

facebook_page_plugin