Get Adobe Flash player

Rozdział 4 - Tryb uchwalania i wprowadzania zmian w Statucie

Rozdział IV
Tryb uchwalania i wprowadzania zmian w Statucie

§ 19

Statut Ośrodkowi nadaje organ prowadzący.

§ 20

Zmiany w Statucie dokonywane są przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora lub z własnej inicjatywy i podawane są niezwłocznie do wiadomości organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

<<powrót

facebook_page_plugin