Get Adobe Flash player

Rozdział 5 - Postanowienia końcowe

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 21

Finansowanie działalności Ośrodka odbywa się ze środków:
1. Uzyskiwanych i posiadanych przez Stowarzyszenie
2. Uzyskiwanych samodzielnie przez ośrodek jako dotacje i granty,

§ 22

Ośrodek posługuje się pieczątką podłużną z nazwą i adresem placówki.

§ 23

Ośrodek może posiadać regulaminy i instrukcje wewnętrzne zatwierdzone przez organ prowadzący.

§ 24

  1. Nauczyciele, którzy ukończyli:
    a. kursy kwalifikacyjne - otrzymują świadectwa, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
    b. inne formy doskonalenia - otrzymują zaświadczenia, według wzoru określonego przez Ośrodek.
  2. Ośrodek prowadzi rejestr wydawanych świadectw
<<powrót
facebook_page_plugin