Get Adobe Flash player
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej", - którego skrócona wersja brzmi SP "SI" - i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20 poz. 104/ z późniejszymi zmianami /tj. Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm./

§ 3

  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski, siedziba zaś mieści się w Starachowicach.
  2. Realizując swe działania statutowe Stowarzyszenie może również prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

<<powrót

facebook_page_plugin