Get Adobe Flash player
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 23

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
  1) wpływy ze składek członkowskich,
  2) dotacje, darowizny, spadki, zapisy, nawiązki sądowe,
  3) wpływy z działalności statutowej,
  4) dochody z działalności gospodarczej prowadzone zgodnie z
  obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 24

 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes lub wiceprezes oraz jeden z pozostałych trzech członków Zarządu Stowarzyszenia upoważnionych przez ten Zarząd.
 2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis prezesa, sekretarza lub upoważnionego członka Zarządu Stowarzyszenia, z wyjątkiem protokołów z zebrań Zarządu Stowarzyszenia i Walnego Zgromadzenia członków, które podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.
<<powrót
facebook_page_plugin