Get Adobe Flash player
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37

  1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
  2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
<<powrót
facebook_page_plugin