Get Adobe Flash player

 Zarząd Stwarzyszenia Psychoprofilaktyki

"Spójrz Inaczej"

w składzie:

 

Andrzej Kołodziejczyk                     Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Ewa Czemierowska-Koruba            Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Jadwiga Soboń                               Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Anna Babicka                                  Sekretarz
Jerzy Szczepaniec                          Skarbnik 
Katarzyna Jeżowska - Kwaśny        Członek Zarządu
   
             
   
    

  Komisja Rewizyjna  
                                                                                                                                                                                                   
 w składzie:


Stanisław Stach                                           Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Maria Cieślak                                                Członek Komisji
Halina Krzyształowicz - Stachyra            Członek Komisji
facebook_page_plugin