Get Adobe Flash player

 

Działalność szkoleniowa Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej"

 

W 2015 r. trenerzy Stowarzyszenia SI zrealizowali 56 szkoleń, w tym 52 szkolenia dla nauczycieli i 4 szkolenia dla innych grup zawodowych (policjantów).

Było to około 2 040 godzin szkoleniowych dla nauczycieli i 60 godzin dla przedstawicieli innych grup zawodowych(policjantów). W szkoleniach wzięło udział ponad 700 nauczycieli oraz 50 przedstawicieli innych zawodów (policjantów).

Poza tym zrealizowano trzy dwugodzinne zajęcia z rodzicami na temat: „Dopalacze – prawda czy fałsz”?, w których wzięło udział 88 rodziców.

Zrealizowane Szkolenia dla nauczycieli dotyczyły następującej tematyki:

 • 40 warsztatów (74% wszystkich szkoleń dla nauczycieli) było związanych z wdrażaniem programu „Spójrz Inaczej”, w tym:

 • 7 szkoleń przygotowujących realizatorów Programu w kl. I-III (35 godz.)

 • 26 warsztatów przygotowujących realizatorów Programu w kl. IV-VI szkół podstawowych i w gimnazjach (55 godz.)

 • 7 szkoleń: "Spójrz inaczej na agresję" (3 – 45 godz. i 4 – 40 godz.)

ponadto

 • 2 szkolenia "Jak sobie radzić z agresją i przemocą w szkole?" (25 godz.)

 • 4 szkolenia: „Interwencje w sytuacji agresji i przemocy w szkole” (2x15 godz. i 2x20 godz.)

 • 2 warsztaty: „Spotkanie z Leonem” (20 godz.)

 • 1 szkolenie „Pomagaj tak, aby nie zaszkodzić” – warsztat konsultacyjno – superwizyjny (20 godz.)

Pozostałe 3 Szkolenia, to Szkolenia Rad Pedagogicznych:

 • Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu – szkolenie superwizyjno – edukacyjne (10 godz.) – Szkoła Podstawowej w Łaguszowie

 • Zatrzymać agresję w szkole i w klasie - Zespół Szkół Gastronomicznych w Sandomierzu (5 godz.)

 • System dyscyplinarny placówki – szkolenie superwizyjno-edukacyjne – Dom Dziecka w Skarżysku – Kamiennej (4 godz. )

 

Szkolenia dla innych grup zawodowych z rejestru Stowarzyszenia SI to:

 • 4 grupy – policjanci – 52 osoby.

- Szkolenie: „Jak sobie radzić z agresją” (15 godz.) dla dwóch grup

- Szkolenie: "Młodzież, alkohol, narkotyki" (15 godz.) dla dwóch grup

(Szkolenia te były realizowane we współpracy z Fundacją "Contra Crimen" w Gorzowie Wielkopolskim).

 • 3 grupy rodziców – szkolenie: „Dopalacze – prawda czy fałsz” - 2 godz.(88 osób).

Zebrała: J.Soboń

13.01.2016

 


 

W 2014 r. trenerzy Stowarzyszenia SI zrealizowali 72 szkolenia. Było to około 2 625  godzin szkoleniowych.  W szkoleniach wzięło udział  ponad  1 000 osób.

 

Zrealizowane Szkolenia (dla nauczycieli) dotyczyły następującej tematyki:

 

 • 47 warsztatów (65% wszystkich szkoleń) było związanych z wdrażaniem programu „Spójrz Inaczej”:
  - 8szkoleń - warsztaty przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych "Spójrz Inaczej" w kl. I-III (35 godz., w tym 1 x 30 godz)
  - 39 szkoleń - warsztaty przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych "Spójrz Inaczej" w kl. IV-VI szkół podstawowych i w gimnazjach – (55 godz., w tym 1 x 40 godz)

 • 7szkoleń - warsztaty przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych "Spójrz inaczej na agresję" (3 – 40 godzinnych i 4 – 45 godzinnych)

 • 4 szkolenia  - "Jak sobie radzić z agresją i przemocą w szkole?" – (2 x 30 godz., 2 x 25 godz)

 • 4 szkolenia -  „Dyscyplina i kierowanie klasą” (2x30, 25, 15godz.)

 • 2 szkolenia - „Spotkanie z Leonem” (20 godz.)

 

Pozostałe Szkolenia:

 

1. Współczesny wychowawca-profilaktyk (40 godz.) – 1 szkolenie

2. Warsztat przygotowujący do realizacji programu „Szkoła bez przemocy” (15 godz.) – 1 szkolenie

3. Cykl szkoleniowy „Babcie i dziadkowie jako wsparcie wychowania rodzinnego” (10,5 godz)  – 3 cykle

4. Szkolenie RP „Praca z trudnym wychowankiem (4 godz.) – 1 szkolenie

5. Szkolenie RP „Praca z trudnym uczniem (5 godz.) – 1 szkolenie

6. Szkolenie RP „Zatrzymać agresję w szkole i klasie. Rola nauczyciela”( 4godz) – 1 szkolenie.

 

 

 

W 2013 r. trenerzy Stowarzyszenia SI zrealizowali 63 szkolenia. Było to około 2 640 godzin szkoleniowych.

W szkoleniach wzięło udział około 900 osób.

W tym zrealizowano:

- 61 warsztatów przez Ośrodek Szkolenia Nauczycieli SI, dla nauczycieli (2 550 godzin szkoleniowych, wzięło w nich udział ok. 870 osób)

- 2 warsztaty dla przedstawicieli innych grup zawodowych (90 godzin szkoleniowych, przeszkolono – 31 osób, w tym 16 studentów).

 

W 2012 r. trenerzy Stowarzyszenia SI zrealizowali 82 szkolenia. Było to około 3 270 godzin szkoleniowych.

W szkoleniach wzięło udział okolo 960 osób.

 W tym zrealizowano:

- 71 warsztatów dla nauczycieli (2 990 godzin szkoleniowych, wzięło w nich udział 910 osób) przez Ośrodek Szkolenia Nauczycieli SI, dla nauczycieli.

- 11 warsztatów dla przedstawicieli innych grup zawodowych (280 godzin szkoleniowych), przeszkolono – 50 osób, w tym 12 studentów.

 

Stowarzyszenie „Spójrz Inaczej" dysponuje własną kadrą 32 kompetentnych, wykwalifikowanych trenerów.
W latach 2005 - 2010, trenerzy Stowarzyszenia przeprowadzili łącznie 689 szkoleń,
w których wzięło udział około 13 050 osób.

Były to następujące Szkolenia :

Związane z programem „Spójrz Inaczej":


1.Warsztaty przygotowujące do realizacji Programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz Inaczej" w kl. I-III (40 godz. i 50 godz.)
2.Warsztaty przygotowujące do realizacji Programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz Inaczej" w kl. IV-VI szkół podstawowych i w gimnazjach (70 godz.)
3.Warsztaty przygotowujące do realizacji Programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz Inaczej na agresję" (40godz. i 45 godz.)

Dotyczące radzenia sobie z agresją w szkole:


4.Jak sobie radzić z agresją i przemocą w szkole (30 godz.)
5.Agresja i przemoc rówieśnicza ( 20 godz.)
6.Interwencja wobec sprawców agresji  (20 godz.)
7.Pomoc dzieciom - ofiarom przemocy (15 godz.)
8.Praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych (30 godz.)
9.Debriefing w szkole (10 godz.)
10.Postępowanie służb publicznych wobec problemu agresji dzieci i młodzieży (25 godz.)
11.Strategie przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole (30godz.)

Dotyczące problemów dyscypliny i rozwiązywania konfliktów w szkole:


12.Dyscyplina i kierowanie klasą (30 godz.)
13.Porządek i harmonia – praca nad szkolnym systemem dyscypliny (30 godz)
14.Rozwiązywanie konfliktów w szkole: negocjacje, mediacje (30 godz)
15.Jak rozwiązywać konflikty wśród dzieci młodszych (20 godz.)

Dotyczące doskonaleniu współpracy z rodzicami:


16.Rodzice-nauczyciele: o dobrej współpracy (30 godz.)
17.Jak rozmawiać z rodzicami (20 godz.)

Inne – dotyczące pracy z uczniami o specjalnych potrzebach wychowawczych:


18.Warsztaty: „Spotkania z Leonem" - (20 godz.)
19.FAS – rozpoznanie i terapia - (30 i 20 godz.)
20.Praca z trudną młodzieżą - (30 godz.)
21.Zastosowanie technik twórczego myślenia w pracy z dziećmi (40 godz.)
22.Trening twórczości (20 godz.)

Dotyczące ochrony przed wypaleniem zawodowym w pracy nauczyciela:


23. Profilaktyka wypalenia zawodowego (30 godz.)
24.Współczesny wychowawca-profilaktyk (40 godz.)
25.Warsztat umiejętności interpersonalnych i wychowawczych (40 godz)


W kolejnych latach liczba szkoleń i przeszkolonych osób w Stowarzyszeniu „SI" wynosiła:

2006 rok
125 warsztatów – 5 000 godzin. Wzięło w nich udział około 1 750 nauczycieli.

2007 rok
166 szkoleń - 8 067 godzin zajęć. Wzięło w nich udział około 2 500 osób.

2008 rok
128 szkoleń - 6 553 godzin zajęć. Wzięło w nich udział około 2 700 osób.

2009 rok
150 szkoleń - 6 628 godzin zajęć. Wzięło w nich udział około 2 100 osób.

2010 rok
120 szkoleń - 5 060 godzin zajęć. Wzięło w nich udział około 1 500 osób.

2011 rok
100 - szkoleń 4 086 godzin zajęć, wzięło w nich udział około 1 020 osób.

Zebrała: Jadwiga Soboń

 

<<powrót

 

facebook_page_plugin