Get Adobe Flash player

Udział w konferencjach, kongresach, seminariach :

Członkowie i trenerzy Stowarzyszenia „Spójrz Inaczej” reprezentowali je w kolejnych latach na wielu konferencjach, kongresach i innych spotkaniach programowych, wygłaszając w trakcie ich trwania wykłady, prowadząc warsztaty, biorąc udział w dyskusjach i dzieląc się swoim doświadczeniem. W ostatnich latach były to: 

 

2015 r.

 

Członkowie i trenerzy naszego Stowarzyszenia w 2015 r. reprezentowali je, biorąc udział w konferencjach i innych spotkaniach programowych, jako czynni ich uczestnicy - prowadząc wykłady lub panele.

Ewa Czemierowska-Koruba była aktywnym uczestnikiem 10 Konferencji:

 

 • sześciu Konferencji dla wizytatorów, organizowanych przez ORE w Warszawie, podczas których wygłosiła wykład: „Działania szkoły/placówki dla zapewniania bezpieczeństwa uczniom i spełniania wymagania państwa „Respektowane są normy społeczne”.Były to Konferencje: 4.02.2015 r., 7.05.2015 r., 24.06. 2015 r., 20.08.2015 r., 2.09.2015 r. , 29.09.2015 r.

 

ponadto brała udział w czterech następujących Konferencjach, podczas których wygłosiła wykłady:

 

 • 27.03.2015, Nowy Sącz, Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, wykład „Jak skutecznie rozwiązywać problemy agresji i przemocy w szkole?”

 • 15.05.2015, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Konferencja „Innowacyjne zarządzanie w oświacie”, wykład „Jak skutecznie rozwiązywać problemy agresji i przemocy w szkole?”

 • 20.05.2015, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Warsztatowa „Zachowania ryzykowne: profilaktyka-diagnoza - terapia”, warsztat „ Szkolny system przeciwdziałania agresji i przemocy”

 • 19. 10. 2015, VIII Grudziądzkie Forum Porozumienia w Szkole zorg. przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, wykład „Sprawiedliwość naprawcza w szkole”

 

Andrzej Kołodziejczyk:

 

 • 15.05.2015, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Konferencja „Innowacyjne zarządzanie w oświacie”, wykład „Metody pracy związane z agresywnymi zachowaniami uczniów – prezentacja programów: „Spójrz Inaczej”, „Najpierw pomyśl”, „Metoda Wspólnej Sprawy”, Metoda: „Bez obwiniania” .

 

Anna Babicka:

 

 • W minionym roku Anna Babicka współpracując z Fundacją „Nasze Zdrowie”, działającą przy PZOZ w Starachowicach, aktywnie uczestniczyła w lokalnych jej działaniach (na terenie Starachowic). Działania te zmierzały do aktywizacji i promocji osób o różnym stopniu niepełnosprawności i różnych potrzebach psychofizycznych. Koncentrowały się na działaniach arteterapeytycznych – teatralnych. Było to założenie „Teatru Daje Słowo” i systematyczne działania związane z jego istnieniem i publicznymi prezentacjami.

Zebrała: J.Soboń

13.01.2016

 


 

2014 r. 

 

Były to Konferencje:

 

 • 2.10. 2014 r. Warszawa -  Konferencja „Przemoc rówieśnicza – praktyczna profilaktyka”, inaugurująca program rządowy „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” na lata 2014-2016.  Podczas konferencji Ewa Czemierowska-Koruba poprowadziła panel dyskusyjny „Młodsze dzieci – mały problem z agresja rówieśniczą?”. Jednym z panelistów był Hubert Czemierowski.

 

Ponadto trenerzy Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli w trzech konferencjach „Koalicja na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”,  zorganizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Były to:

 

 • 20.10. 2014 Gdańsk. Podczas konferencji Ewa Wojciszke-Orska wygłosiła wykład na temat: „Jak skutecznie rozwiązywać problemy agresji i przemocy  w szkole?

 • 4.11. 2014Kielce. Podczas konferencji Ewa Czemierowska-Koruba wygłosiła wykład na temat: „Jak skutecznie rozwiązywać problemy agresji i przemocy  w szkole?”

 • 12.11. 2014 Katowice. Podczas konferencji Ewa Czemierowska-Koruba  wygłosiła wykład na temat: „Jak skutecznie rozwiązywać problemy agresji i przemocy  w szkole?”

 

2013 r.

 • 26-28 września 2013 Gniezno XIX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej. Referaty: Kołodziejczyk, J. Ewaluacja własnej pracy w opiniach nauczycieli”. PTDE s.287-293; Kołodziejczyk J., Walczak B. „Ekspozycja na zachowania agresywne i przemoc uczniów w szkołach poddanych ewaluacji zewnętrznej w roku szkolnym 2012/2013”, s. 459-467.

 • 16.12.2013 r. Katowice Konferencja: „Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych” - zorganizowana przez WOM w Katowicach. Katarzyna Jeżowska – Kwaśny, wygłosiła wykład i poprowadziła warsztat na temat: „Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych a program <Spójrz Inaczej>”.

 

Jakub Kołodziejczyk w 2013 r. aktywnie uczestniczył też w trzech Konferencjach międzynarodowych. Były to:

 • 11-14 lipca 2013 r. Brighton UK.  Międzynarodowe Forum Akademickie (IAFOR), Konferencja dotycząca edukacji. Referat J. Kołodziejczyka: Współdziałanie nauczycieli w celu polepszenia procesu edukacyjnego”.

 

 • 4-6.09.2013 Lizbona 9 Międzynarodowa ERNAPE Konferencja: „Rodziny, Szkoły i Społeczności. Ucz się z przeszłości, Rozmawiaj z rodzicami, Przygotuj się do przyszłości”. Referat J. Kołodziejczyka: „Wpływ rodziców na życie szkoły w kontekście prawa edukacyjnego w Polsce”.

 • 18-20 listopada 2013 r. Sewilla Hiszpania   ICERI2013 Konferencja. Referaty: Kołodziejczyk J. „Współdziałanie szkoły z miejscowym środowiskiem w celu obopólnego rozwoju”. „Współpraca nauczycieli w planowaniu i w przeprowadzaniu procesów edukacyjnych w szkole”. 

 

 

2012 rok

1. Stoisko i dyżur na stoisku Stowarzyszenia „SI” podczas Święta Kielc 29. 06 – 01.07 w miasteczku organizacji pozarządowych - Maria Cieślak i Halina Krzyształowicz – Stachyra

2. Jesienna Szkoła Profilaktyki Urzędu Dzielnicowego Warszawa – Ochota w dn.28.09. 2012 r. Ewa Czemierowska – Koruba i Anna Babicka przedstawiły prezentację multimedialną i poprowadziły warsztat prezentujący dwa nasze programy: „Spójrz Inaczej” i „Spójrz Inaczej na Agresję” .

3. 16 listopada  2012 roku dwie przedstawicielki  naszego Stowarzyszenia: Teresa Auguścik i Jolanta Białogórzec wzięły udział w Konferencji Profilaktycznej zorganizowanej przez gminę Bielany miasta stołecznego Warszawy, pod nazwą: Przegląd Programów Profilaktycznych „Dobre  Praktyki”. Teresa  Auguścik wygłosiła   wykład: ,,Spójrz Inaczej wciąż dobrą praktyką”, zaś Jolanta Białogórzec obsługiwała stoisko z ofertą Stowarzyszenia „Spójrz Inaczej”.

2011 rok

1. Kwiecień 2011 r. Międzynarodowa Konferencja: "Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji" w Krakowie. Andrzej Kołodziejczyk prowadził warsztat pt. "Zapobieganie problemom dyscypliny w  klasie".

2. Maj 2011 r. Ewa Wojciszke – Orska prezentowała filozofię programu „Spójrz Inaczej” podczas narady dyrektorów szkól w Obornikach Wlkp.

3. Konferencja organizowana przez PARPA w Poznaniu, 11-12października 2011 r. „Polityka alkoholowa w Polsce i w Europie. Medyczne i ekonomiczne aspekty używania alkoholu”. Uczestniczyła Bogna Frąszczak

4. Konferencja PARPA w Bochni, 24 - 26.10.2011 r.: „Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym  dla pracowników świetlic środowiskowych”. Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Ewa Wojciszke- Orska, która poprowadziła warsztaty dotyczące metody  budowania strategii pracy nad problemami wychowawczymi uczniów (szkoleniem tym byli objęci wszyscy uczestnicy konferencji).

5.Konferencja Stowarzyszenia „Integracja” w Stalowej Woli - 07.11.2011r: „QUO VADIS – sytuacja młodzieży we współczesnym świecie oraz rola dorosłych na drodze ku dorosłości. W Konferencji uczestniczyła   Anna Babicka, która poprowadziła warsztat: „Pomagamy wychowywać szczęśliwe dzieci - współpraca nauczycieli i rodziców w szkole”

6. Konferencja nt. socjoterapii i innych form pomocy uczniom i działań profilaktycznych - Siedlce październik 2011, organizator M S C D N Warszawa oddział Siedlce. Hanna Michalska wygłosiła wykład na temat filozofii pracy z dziećmi wg programu „Spójrz Inaczej”

7. „10 Forum Nauczycieli Twórczych i Poszukujących” - Mińsk Mazowiecki listopad 2011. Uczestniczyła Hanna Michalska - przedstawiła propozycję pracy dla dzieci zdolnych oraz możliwość długofalowych oddziaływań, jaką daje program „Spójrz Inaczej”.

 

2010 rok  

1. Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w Głogowie 11-12 marca 2010 r. Teresa Zabrodzka prowadziła zajęcia na temat celów i wartości realizacji programu "Spójrz Inaczej" w szkole.

2. Konferencja "Spójrz inaczej na dziecko" 29.03.2010 r. organizowana przez Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w Głogowie. W konferencji brała udział Teresa Zabrodzka. Dzieliła się swoimi doświadczeniami z pracy na warsztatach "Spójrz inaczej".

3. Europejski Kongres Przeciwdziałania Przemocy Szkolnej, 15 września 2010 r., Warszawa,zorganizowany w ramach V edycji "Szkoły bez przemocy" Gośćmi Kongresu byli światowej sławy naukowcy zajmujący się na co dzień problemem przemocy rówieśniczej: prof. Eric Debarbieux, dyrektor Międzynarodowego Obserwatorium Przemocy Szkolnej we Francji, prof. Dan Olweus, profesor psychologii z Uniwersytetu w Bergen (Norwegia),dr Bob van der Meer z Europejskiej Fundacji Centrum Eksperckie ds. Bezpieczeństwa w Holandii. Wykładom towarzyszył panel dyskusyjny, w którym udział wzięli m.in. Prof. Adam Frączek - Katedra Psychologii Edukacyjnej, Uniwersytet Warszawski, Stanislav Ranguelov - badacz, analityk, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Audiowizualności, Rumunia, Dr Anna Piekarska - Katedra Psychologii Wychowawczej, Uniwersytet Warszawski. W Kongresie wzięło udział około 200 osób, wśród nich przede wszystkim przedstawiciele szkół, samorządów i organizacji pozarządowych. W drugiej części konferencji uczestnicy wzięli udział w warsztatach. Warsztat prezentujący Program „Spójrz Inaczej” przeprowadziła Ewa Czemierowska-Koruba.

4. Konferencja metodyczna w Zwoleniu w dn. 22.10.2010 roku pn.: „Wyjść naprzeciw, czyli jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym w szkole”, zorganizowana przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Radomiu, Międzygminny Zespól Nauczycieli Doradców Metodycznych w Zwoleniu, Burmistrza Zwolenia, dla dyrektorów i nauczyciele szkół i przedszkoli, z 3 gmin - Kazanów, Tczów i Zwoleń. Trener Roman Szmyd wygłosił wykład „Szkoła wobec zachowań ryzykownych uczniów - interwencja w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia młodego człowieka”.

5. Konferencja w Suchej Beskidzkiej w dn. 04 11. 2010 r. zorganizowana przez Kuratorium Małopolskie p.t. „Agresji mówimy - nie”, W konferencji wzięło udział około 100 osób - przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, pedagogów i psychologów szkolnych, policji oraz organizacji zajmujących się problematyką zapobiegania agresji zarówno szkolnej jak i domowej. H. Krzyształowicz - Stachyra wygłosiła wykład na temat „Jak sobie radzić z agresją”.

 

2009 rok

 

1. Debata Sejmowa „Mosty na Wschód” - jak polskie organizacje pozarządowe mogą wspierać młode demokracje, zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Demokracji, w dn. 18.09.2009 r. W debacie sejmowej wziął udział Kazimierz Koruba.

2. XIV Forum Inicjatyw Oświatowych - 10-11 października 2009 roku, w Warszawie, poświęcone edukacji przedszkolnej, modelom szkół prowadzonych przez organizacje pozarządowe, dydaktyce i organizacji pracy w małej szkole, roli samorządu gminnego i organizacji pozarządowych w rozwoju edukacji wiejskiej, procesowi likwidacji i przekazywania szkół oraz problemami dzieci niepełnosprawnych na wsi. Udział wzięli: H. Michalska i J. Kłoda.

3. I Ogólnopolskie Forum „Równać Szanse”. Temat:„Nierówność szans młodych jest uniwersalna. Miasto i wieś – diagnoza,strategia, działania” - 29 października 2009 r., Warszawa Udział wzięli: B. Frąszczak i S. Stach.

4. Konferencja szkoleniowa organizowana przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 4 - 6 listopada 2009 r., w Zakopanem. Temat: „W trosce o skuteczność działań profilaktycznych – praktyczne wskazówki i rekomendacje”. Warsztat przeprowadził J. Rządzki.2008 rok

1. XII Targi Edukacyjne w Poznaniu pod hasłem „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju” w dniach 22-24 lutego 2008. Stowarzyszenie prezentowało swoją ofertę szkoleniową i działania na rzecz edukacji.

2. Dolnośląskie Forum Koordynatorów i Realizatorów GPPN (Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii), 18 kwietnia 2008 r. w Mysłakowicach. Jakub Kołodziejczyk, prezentował programy: „Spójrz Inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję”.

3. II Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych województwa śląskiego „(NIE)grzeczny uczeń w szkole”, w dn. 4 czerwca 2008 r. zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach. Wykłady wygłosili: Ewa Czemierowska-Koruba("Jak przeciwdziałać agresji i przemocy w szkole") i Jakub Kołodziejczyk: ("Budowanie dyscypliny w szkole").

4. Konferencja Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotycząca wyzwań dla współczesnej profilaktyki w dn. 9-10 czerwca 2008 roku w Zakopanem. Jerzy Rządzki – przeprowadził warsztat (wartości w wychowaniu), Jakub Kołodziejczyk – wykład (kierowania klasą i dyscypliny w klasie szkolnej).

5. III Forum Edukacyjne „Razem dla dzieci” 27 – 28 września 2008, Warszawa, zorganizowane przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. Anna Babicka i Jadwiga Soboń wzięły udział w sesji posterowej, prezentując ofertę szkoleniową naszego Stowarzyszenia. J. Soboń przeprowadziła warsztat (Profilaktyka wypalenia zawodowego nauczycieli). Hanna Michalska wzięła udział w I Walnym Zgromadzeniu Partnerstwa na Rzecz Edukacji i Rozwoju Małych Dzieci, które odbyło się w ramach III forum.

6. Forum Edukacyjne w dn. 3 października 2008 r., w Stalowej Woli, zorganizowane przez Stowarzyszenie Ruchu Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” we współpracy z Urzędem Miasta w Stalowej Woli i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie.Jadwiga Soboń, wygłosiła wykład („Współczesna profilaktyka –dylematy i wyzwania”).

7. Konferencja zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego w dn. 9 października 2008 roku dla pełnomocników i koordynatorów d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zajęcia: wykłady i warsztaty podczas konferencji – prowadzili: Anna Babicka, Ewa Czemierowska- Koruba, Kazimierz Koruba i Elżbieta Staniszewska.

8. Konferencja dla samorządów: „Współpraca samorządów lokalnych ze szkołami w zakresie przeciwdziałania przemocy", w dn. 19 listopada 2008 w Warszawie. Ewa Czemierowska-Koruba i Kazimierz Koruba przeprowadzili warsztat („Postępowanie służb publicznych wobec problemów agresji dzieci i młodzieży”). zorganizowana przez program Społeczny „Szkoła bez przemocy”2007 rok

1. I Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, 11.01.2007 roku w Warszawie - dla około 200 dyrektorów szkół i placówek oświatowych). Ewa Czemierowska wygłosiła wykład („Budowanie systemu skutecznie zapobiegającego agresji w szkole”).

2. I Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych, 16–17.02.2007 roku w Warszawie. Halina Krzyształowicz Stachyra i Hanna Michalska prowadziły stoisko informacyjne.

3. Giełda Profilaktyczna w Gdańsku, 26.05.2007 roku.Joanna Paszkiewicz – Barszczewska i Ewa Wojciszke- Orska prezentowały programy „Spójrz Inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję”.

4. Konferencja „Działania systemowe na rzecz dzieci ulicy”, 31.05.2007 roku, Poznań, zorganizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Poznaniu przy współudziale naszego Stowarzyszenia. W konferencji wzięło udział około 250 osób - przedstawiciele władz, służb społecznych (pomoc społeczna, policja i straż miejska), oświaty oraz organizacji pozarządowych z terenu miasta. Wystąpili: Ewa Czemierowska („Szkolny system rozwiązywania problemów uzależnień i agresji”), Kazimierz Koruba („Gdy dziecku dzieje się krzywda – postępowanie interdyscyplinarnego zespołu interwencyjnego”) i Elżbieta Staniszewska („Znaczenie terapii rodzin w profilaktyce niedostosowania społecznego dzieci”)

5. II Forum Edukacyjne „Razem dla dzieci”, 21- 23. 09. 2007 roku, Warszawa, organizowanym przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. Anna Babicka i Elżbieta Staniszewska przeprowadziły warsztat („Praca, psychokorekcyjna z dzieckiem agresywnym”) a także uczestniczyły w kilku sesjach posterowych, prezentujących program „Spójrz Inaczej” i działalność Stowarzyszenia.

6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych”, 18–19.10. 2007 roku, w Zielonej Górze. Andrzej Kołodziejczyk prezentował Trening Zastępowania Agresji.

7. Giełda Profilaktyczna, 23.10.07 roku, organizowana przez OPOS Warszawa- Białołęka. Tomasz Kołodziejczyk dokonał prezentacji programu „Spójrz Inaczej”.

8. Konferencja „Zarządzanie bezpieczeństwem w szkole”, 25 października 2007 r. w Krakowie, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa. Ewa Czemierowska-Korubabrała udział w dyskusji panelowej na temat „Przeciwdziałanie przemocy w szkole”.2006 rok

1. Konferencja „Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym”, styczeń 2006 r. w Olkuszu, zorganizowana przez <Stowarzyszenie na Rzecz Wychowania> „Dialog” Ewa Czemierowska wygłosiła wykład na temat programu „Spójrz inaczej na agresję”, Elżbieta Staniszewska na temat szkolnych procedur interwencyjnych w sytuacji agresywnych zachowań uczniów.

2. Konferencja - 4.03.2006 r. w Chorzowie, nt. „Dylematy współczesnego wychowania”.Ewa Czemierowska przeprowadziła warsztat („Rozwiązywania konfliktów w klasie”).

3. Konferencja zorganizowana przez Cambridge University Press - 5.03.2006 roku, w Gdańsku. Ewa Wojciszke – Orska wygłosiła wykładdla nauczycieli.

4. Konferencja zorganizowana przez Cambridge University Press - 18.03.2006 roku, w Warszawie – wykład dla nauczycieli wygłosiła Teresa Zabrodzka.

5. Konferencja Profilaktyczna w Łęcznej, 14.03.2006 r. pn. „Po co nam profilaktyka – dylematy nauczycieli, rodziców i uczniów”. Jadwiga Sobońbrała udział w dyskusji na w/w temat oraz przeprowadziła warsztat („Współpraca z rodzicami – ważny obszar działań profilaktycznych szkoły”).

6. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych pt.: „Diagnostyka – Profilaktyka – Socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, w dniach 15 - 16 maja 2006 roku w Bydgoszczy. Organizatorem Konferencji był Instytut Pedagogiki Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Patronat nad Konferencją objęła PARPA.Danuta Kielnik i Bogna Frąszczak brały udział w konferencji.

7. Konferencja profilaktyczna w Miechowie, 8.06.2006 rok Andrzej Kołodziejczyk wygłosił wykład („Profilaktyka a wychowanie w szkole”),

8. Konferencja profilaktyczna w Sieradzu, 9.06.2006 r. Andrzej Kołodziejczyk wygłosił wykład („Bariery w relacjach nauczyciele - uczniowie”).

9. Forum Edukacyjne Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – 7.X.2006 r., Warszawa. Warsztaty prowadziły: Halina Krzyształowicz – Stachyra i Katarzyna Jeżowska – Kwaśny (warsztat na temat dobrej wywiadówki) oraz Jadwiga Soboń („Mediacje w podzielonej klasie”).

10. Konferencja profilaktyczna organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 9-10-11.X.2006 rok,w Murzasichlu Konferencja poświęcona była budowaniu lokalnych systemów profilaktycznych. Uczestniczyło w niej ponad 140 osób. Tomasz Kołodziejczyk i Jerzy Rządzki przeprowadzili warsztat nt. budowania szkolnego systemu profilaktycznego w oparciu o program „Spójrz Inaczej”.

11. Szkolenia dla redaktorów naczelnych i dziennikarzy na temat agresji i przemocy w szkole: udział w konferencjach prasowych, wywiady w mediach. W ramach współpracy z kampanią społeczną „Szkoła bez przemocy” zorganizowaną przez ORKLA PRESS z udziałem 19 dzienników regionalnych, Ewa Czemierowska (członek Rady Programowej Kampanii) przeprowadziła dwa szkolenia dla redaktorów naczelnych i dziennikarzy na temat agresji i przemocy w szkole, brała udział w trzech konferencjach prasowych, udzielała wywiadów w mediach.

12. Ogólnopolska Konferencja w ramach kampanii „Szkoła bez przemocy””, 27.X.2006 r. Warszawa. Celem konferencji było zaprezentowanie dotychczasowych działań w ramach kampanii „Szkoła bez przemocy” i merytoryczne wsparcie szkół – uczestników tej kampanii. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele, pedagodzy i dyrektorzy ze szkół, które zgłosiły się do udziału w kampanii. Trenerzy Stowarzyszenia „SI” prowadzili wykłady i warsztaty: Ewa Czemierowska wygłosiła wykład („Dobre praktyki szkolne w zakresie przeciwdziałania agresji”). Warsztaty prowadziły: Anna Babicka („Przemoc psychiczna i werbalna – jak rozpoznawać i jak przeciwdziałać?”), Katarzyna Krzyształowicz - Stachyra („Szkoła dla rodziców i wychowawców”) i Elżbieta Staniszewska ( ”Jak pracować ze sprawcą agresji?”).

Zebrała: Jadwiga Soboń

 

<<powrót

facebook_page_plugin