Get Adobe Flash player
  PROJEKTY REALIZOWANE W STOWARZYSZENIU PSYCHOPROFILAKTYKI

„SPÓJRZ INACZEJ” 

 
 

2015 r.

 

 

1. Projekty zrealizowane w ramach rządowego programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła

 

Pozyskaliśmy dotację na realizację jednego takiego projektu: „Zatrzymać agresję i uzależnienia w szkole” – dotacja Wojewody Świętokrzyskiego – kwota 11 750,00 zł.

 

Dwa inne projekty - złożone przez Stowarzyszenie SI w ramach rządowego programu BPS (w województwie lubuskim i lubelskim) - nie otrzymały dotacji z powodów formalnych.

 

 

 

2. Projekty i dotacje Gminy Starachowice

 

Był to jeden Projekt: . „Pomagamy tak, aby nie zaszkodzić” - otrzymana dotacja 5 000,00zł. Drugi wniosek: „Teatr bez barier – działania artystyczne drogą do integracji osób niepełnosprawnych” nie otrzymał dotacji.

 

W uzasadnieniu odmowy otrzymaliśmy pismo, uznające wartość projektu i jego celowość, ale niemożność jego realizowania z powodu tego, że środki gminne przeznaczone były na rehabilitację stricte zawodową i leczniczą. Dotychczas nie było projektów o charakterze arteterapeutycznym, ale w przyszłości sytuacja może ulec zmianie.

 

Nie pozyskaliśmy też dotacji na dwa wnioski („Rodzice przeciwko uzależnieniom dzieci”. oraz .„Aktywizacja osób starszych”), złożone do Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego

 

 

 

3. Umowy Stowarzyszenia z gminami i szkołami na realizację szkoleń

 

 

 

W 2015 r. było zawarte trzy umowy z następującymi gminami:

 

 • Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy: szkolenie realizatorów programu „Spójrz Inaczej” – 55 godz. – dla jednej grupy nauczycieli klas IV-VI – kwota: 6 600,00zł

 

 • Gmina Barcin woj. Kujawsko – Pomorskie: „Szkolenie: „Spójrz Inaczej na agresję – 45 godzin” dla nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Piechcinie – kwota 5 400.00 zł

 • Gmina Mokotów m.st. Warszawa 2 szkolenia: „Spójrz Inaczej na agresję – 45 godzin” (dla nauczycieli pięciu szkół podstawowych Dzielnicy Mokotów) – kwota – 11.500,00 zł.

 

Zebrała: Jadwiga Soboń

13.01.2016

 

 

 

Rok 2014

 

W 2014 r. pozyskaliśmy dotację na realizację dwóch projektów w ramach rządowego programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła:

 

 1. „Zatrzymać agresję i uzależnienia w szkole” – dotacja   Wojewody Świętokrzyskiego.
 2. „Program <Spójrz Inaczej> podstawą kompleksowych działań szkoły, zapobiegających trudnym  zachowaniom uczniów”- dotacja Województwa Lubuskiego.

   

Ponadto w woj. świętokrzyskim realizowaliśmy dwa inne  projekty, dotowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Były to:

 

 1. „Aktywizacja osób starszych -  Babcie i dziadkowie jako wsparcie wychowania rodzinnego”
 2. „Rodzice przeciwko uzależnieniom dzieci”

 

Ze środków Gminy Starachowice  zrealizowaliśmy  w Starachowicach  Projekt:

 1. „Młodzież i wychowawcy – razem kontra narkotykom”

 

Jednocześnie z inicjatywy gmin i szkół w 2014 r. Stowarzyszenie zawarło dziewięć  umów i zrealizowało dziewięć następujących szkoleń:

 

 • Szkolenie realizatorów „Spójrz Inaczej” (55 godz): Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Kobylanka (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Reptowie), Gmina Dąbrówka, Gmina Miasto Marki, Gmina Zbąszyń, Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących Skierniewice - sześć umów i szkoleń.

 • Szkolenie realizatorów „Spójrz Inaczej na agresję”: Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w  Opatówku (45 godz), Gmina Miejska Bolesławiec (40 godz) - dwie umowy i  szkolenia.

 • Szkolenie Rady Pedagogicznej - Miasto Poznań Gimnazjum nr 44 (5 godzin)

 

Opracowała: Jadwiga Soboń

Starachowice, 26 stycznia 2015 r.

 

ROK 2013

1. Projekty i Dotacje Gminy Starachowice

Były to trzy dotacje:

Dwa Projekty:

1. „Rodzice i dzieci przeciw narkotykom” Przeciwdziałanie narkomanii poprzez prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, grup młodzieżowych, konsultacji, realizacji programów profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci młodzieży, rodziców i opiekunów.

2. „Razem przeciwko agresji i uzależnieniom młodych ludzi” – szkolenie dwóch 14 osobowych grup nauczycieli w zakresie profilaktyki i radzenia sobie z agresją w szkole oraz eksperymentowaniem ze środkami psychoaktywnymi przez młodzież.

3. Ponadto Gmina Starachowice dofinansowała Konferencję naukową dla nauczycieli i wychowawców starachowickich szkół i placówek oświatowo wychowawczych z udziałem J. Larsona, dotyczącą pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi agresywne zachowania. W konferencji wzięło udział 75 nauczycieli starachowickich szkół i członków Stowarzyszenia SI.

 

2. Projekty dotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

„Systemowe działania przeciwko przemocy rówieśniczej – profilaktyka i interwencja”

 

3. Projekt i Dotacja Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

 Realizacja projektu: „Spójrz Inaczej - sposób na profilaktykę i wychowanie w szkole”

 

4. Umowy Stowarzyszenia z gminami i szkołami na zrealizowanie szkoleń

 

 1. Udział w przetargu w Brzesku – szkolenie 1 grupy nauczycieli, w zakresie współpracy z rodzicami (15+10 godz.)
 2. Zespół Szkolny Szkoła Podstawowa Stanisławów – szkolenie „Spójrz Inaczej” dla n-li kl. I-III (40 godz.).
 3. Gimnazjum Nr 3 Lublin - szkolenie „Spójrz Inaczej” dla n-li kl. IV-VI i gimnazjum (cz.2 – 30 godz.)
 4. Miasto Ciechanów – szkolenie „Spójrz inaczej na agresję” (40 godz)
 5. Zespół Szkół Reptowo - szkolenie „Spójrz Inaczej” dla n-li kl. IV-VI i gimnazjum (cz.1 – 40 godz.)
 6. Gimnazjum nr 19 Gdańsk - szkolenie „Spójrz Inaczej” dla n-li kl. IV-VI i gimnazjum (cz.1 – 40 godz.)
 7. Gmina Jędrzejów – przeprowadzenie 30 godzinnego Szkolenia: „Jak sobie radzić z agresją i przemocą w szkole” - dla dwóch 16 osobowych grup nauczycieli (60 godz.)
 8. Gmina Zbąszyń - szkolenie „Spójrz Inaczej” dla n-li kl. I-III (35 godz.).
 9. SP w Radkowicach - Szkolenie Rady Pedagogicznej „Jak radzić sobie z agresją dzieci w wieku wczesnoszkolnym” (4 godz.)

 

Rok 2012

1. Finalizowanie trzech projektów ze środków unijnych /POKL 9.4/ realizowanych we współpracy z Fundacją IBRAS z Poznania - dla nauczycieli z województwa śląskiego:

 

         1.Pracownia Wychowawcy

         2.Szkoła Trenerska

         3.Akademia Dobrego Startu.

2. „Pomoc psychologiczna w szkole /umiejętności terapeutyczne nauczyciela/" - szkolenie trzech grup nauczycieli – realizacja dotacji Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach z 2011 r.

3. „Wiem. Rozumiem. Pomagam" IV edycja - cykl 120 godzinnych zajęć dla dwóch grup pracowników i osób przygotowujących się do pracy w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych. Projekt dotowany przez PARPA, został zrealizowany w województwie świętokrzyskim w Jędrzejowie i Połańcu.

4. „Rodzice – nauczyciele – sztuka współpracy" – szkolenie dwóch grup nauczycieli z dotacji Gminy Starachowice.

5. „Spójrz Inaczej – sposób na wychowanie do zdrowego stylu życia"

6. „Współczesny wychowawca profilaktyk – nauczyciel zdrowego stylu życia".
     
Dwa  w/w projekty zostały zrealizowane z dotacji  Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

 

Rok 2011

Projekty ze środków unijnych /POKL 9.4/ realizowane we współpracy z Fundacją IBRAS z Poznania - dla nauczycieli z województwa śląskiego:

1. Pracownia Wychowawcy

2. Szkoła Trenerska


       3. Akademia Dobrego Startu.

 

Wiem. Rozumiem. Pomagam” – III edycja

Projekt dotowany przez PARPA - cykl 120 godzinnych zajęć dla trzech grup pracowników

i osób przygotowujących się do pracy w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych w świętokrzyskim, łódzkim,mazowieckim.

 

 

Spójrz inaczej- szansą na realizację działań profilaktycznych i wychowawczych w szkołach”

projekt szkolenia dwóch grup nauczycieli – realizatorów programu „SI”

w Starachowicach – dotacja Urzędu Gminy Starachowice.

 

Pomoc psychologiczne w szkole /umiejętności terapeutyczne nauczyciela/”

szkolenie trzech grup nauczycieli Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach.

 

Działania profilaktyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą ze środowisk wysokiego ryzyka

szkolenie trzech grup osób pracujących z dziećmi – dotacja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.

 

Rok 2010

 

Wiem. Rozumiem. Pomagam” – II edycja

Projekt dotowany przez PARPA - cykl 120 godzinnych zajęć dla czterech grup pracowników i osób przygotowujących się do pracy w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych w świętokrzyskim, mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim.

 

Współczesny wychowawca – profilaktyk”

Projekt wspierania nauczycieli – realizatorów programów profilaktycznych dotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

 

Współczesny wychowawca profilaktyk”

Projekt szkolenia nauczycieli w gminie Piaseczno (woj. mazowieckie) – dotacja na kwotę

 

Spójrz inaczej na szkołę”

Projekt wspierania wychowawców klas ze szkół w małych miejscowościach województwa lubuskiego w zakresie profilaktyki zachowań problemowych. Projekt był dotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz przez gminę Żary i Zespół Szkół

w Bytomiu Odrzańskim.

 

Wdrażanie technologii profilaktycznej „Spójrz Inaczej”

Projekt obejmował szkolenie 1 grupy nauczycieli z gminy Międzyrzec Podlaski (woj. lubelskie).

 

Rok 2009

 

Spójrz inaczej na szkołę”

Projekt obejmował przeprowadzenie 3 szkoleń „Spójrz inaczej” i 2 szkoleń dotyczących dyscypliny w klasie dla nauczycieli gimnazjum 5 gmin województwa lubuskiego.

Był dotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz przez w/w gminy.

 

Szkolenia dla nauczycieli w Zabrzu”

Projekt szkoleń dla 18 grup nauczycieli z Gminy Miejskiej Zabrze.

 

Spójrz Inaczej”

Projekt obejmował przeprowadzenie 2 szkoleń dla nauczycieli w Mielcu, dotowany przez Gminę Mielec.

 

Umiejętności wychowawcze nauczycieli”

Projekt przeszkolenia grupy nauczycieli z Gminy Piaseczno.

 

Jak sobie radzić z agresją i przemocą w szkole”

Projekt obejmował przeszkolenie 15 grup nauczycieli z Wrocławia w zakresie rozwiązywania problemów agresji i przemocy w szkole. Dotacja Urzędu Miasta we Wrocławiu.

 

Szkoła bez przemocy na Ukrainie”.

Projekt we współpracy z programem społecznym „Szkoła bez przemocy”, sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Głównym jego celem było dostarczenie ukraińskim szkołom praktycznych narzędzi do budowy szkolnego systemu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy i agresji.

 

Rok 2008

 

Bezpieczna szkoła – szkoła bez przemocy”

Projekt dotowany był przez Fundację Edukacja dla Demokracji - dotacja w ramach Programu „Przemiany w regionie – RITA” finansowanego przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności. Celem projektu było rozpoznanie potencjału i przygotowanie uruchomienia programu przeciwdziałającego przemocy szkolnej na Ukrainie, wzorowanego na polskich doświadczeniach w tym zakresie.

 

Program wspierania nauczycieli gimnazjów w małych miejscowościach województwa lubuskiego w zakresie zapobiegania zachowaniom problemowym”

Projektdotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego obejmował przeprowadzenie 3 warsztatów „Spójrz Inaczej” dla nauczycieli gimnazjów w wybranych gminach tego województwa.

 

Rok 2007

 

Lokalne Ośrodki Wsparcia dla ofiar przemocy”

Dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości na przeprowadzenie szkolenia pracowników Lokalnych Ośrodków Wsparcia – placówek pomocy ofiarom przestępstw prowadzonych cyklu szkoleniowego

 

Wiem, rozumiem, pomagam” – cykl szkoleniowy dla pracowników świetlic środowiskowych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym

 

dla trzech grup nauczycieli w trzech województwach: lubelskim, małopolskim i świętokrzyskim. Dotacja PARPA

 

Wiem, rozumiem, pomagam” – cykl szkoleniowy dla pracowników świetlic środowiskowych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym 

replika projektu w woj. świętokrzyskim

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

 

Program wspierania nauczycieli gimnazjów w małych miejscowościach województwa lubuskiego w zakresie zapobiegania zachowaniom problemowym”

Projekt obejmował przeprowadzenie dwóch lokalnych konferencji „Spójrz inaczej na gimnazjum oraz 6 warsztatów „Spójrz Inaczej” dla nauczycieli gimnazjów w wybranych gminach woj. lubuskiego.

Projektdotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

 

Spójrz inaczej na wychowanie i profilaktykę”

Projekt obejmował organizowanie szkoleń tematycznych dla nauczycieli w obszarze profilaktyki i zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie. Projekt dotowany przez Biuro Polityki Społecznej miasta Stołecznego Warszawa

 

Projekt „Radzenie sobie z agresją w szkole”

Projekt szkolenia nauczycieli dotowany przez OPS – gmina Wawer miasta st. Warszawa.

 

Rok 2006

 

Realizacja programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych Spójrz inaczej dla nauczycieli kl. IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum”

Dotacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce (woj. mazowieckie)

 

Realizacja programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych Spójrz inaczej dla nauczycieli kl. I-III szkoły podstawowej”

Dotacja Urzędu Gminy Gromadka

 

Realizacja programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych Spójrz inaczej dla nauczycieli kl. IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum”

Dotacja Urzędu Miasta Tarnowa

 

Realizacja programu „Jak pracować z młodzieżą z zaburzeniami w zachowaniu”

Dotacja Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa Wilanów

 

Realizacja szkolenia pn. „Rozwiązywanie konfliktów w szkole”

Dotacja Szkoły Podstawowej Nr 20 we Włocławku

 

Realizacja programu Spójrz inaczej na agresję – rozwijanie działań profilaktycznych i interwencyjnych wobec zjawisk agresji i przemocy w szkołach podstawowych i gimnazjach”

Dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Realizacja programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych Spójrz inaczej dla nauczycieli kl. IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum”

Dotacja Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim.

.

Oprac.:Jadwiga Soboń,

 

Anna Babicka

 

facebook_page_plugin