Przygotowanie do realizacji programów z uczniami polega na udziale w specjalistycznych warsztatach umożliwiających uczestnikom doskonalenie umiejętności wychowawczych i nabycie merytorycznej wiedzy niezbędnej do realizacji programu „Spójrz Inaczej”. Odbywają się one osobno dla realizatorów w klasach I-III i w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Prowadzone są one przez uprawnionych trenerów w ramach licencji udzielonej Stowarzyszeniu Spójrz Inaczej przez autorów Programu.

Szkolenie „Spójrz inaczej” kl. I-III

Forma szkolenia :     4-dniowy warsztat (35 godzin dydakt.) .
Uczestnicy:    nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pracujący z dziećmi z klas I-III szkoły podstawowej.
Liczebność grupy:    12-14 osób.
Koszt szkolenia grupy :     7 700 zł.
Cele szkolenia:  
 • przygotowanie uczestników do prowadzenia z dziećmi w klasach I-III zajęć wychowawczo-profilaktycznych
  wg Programu „Spójrz Inaczej”
 • poznanie podstaw prawidłowej komunikacji z dziećmi,
 • nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów w pracy z grupą.
Tematyka zajęć:  
 • podstawowe umiejętności psychologicznego kontaktu z dziećmi,
 • poznanie celów, treści i metod programu „Spójrz Inaczej”,
 • praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć,
 • rozwiązywanie sytuacji trudnych w pracy z klasą.
 Informacje organizacyjne:  
 • Warsztat dla realizatorów Programu w kl. I - III  realizowany jest w jednym 4-dniowym bloku.
 • Polega na praktycznym treningu  umiejętności potrzebnych do prowadzenia zajęć, w tym  symulację zajęć w grupie i prowadzenie ich  z uczniami.
 • Uczestnicy po   ukończeniu szkolenia, otrzymują Certyfikaty realizatora zajęć  programu Spójrz Inaczej w kl. I-III,  wydane przez Ośrodek Szkolenia Nauczycieli Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki  „Spójrz Inaczej” w Starachowicach. Warunkiem otrzymania certyfikatu  jest udział w całości zajęć.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OGÓNYMI WARUNKAMI ZAMAWIANIA SZKOLEŃ